Bursă pentru absolvenţii promoţiei 2010


Vineri, 24 septembrie, de la ora 9, la Grupul Şcolar Transporturi Auto din Caransebeş se va desfăşura Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii promoţiei 2010. Aceeaşi acţiune este organizată de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi la Reşiţa, în total, în cele două oraşe, confirmând participarea la Bursă 16 agenţi economici, care oferă absolvenţilor 130 de locuri de muncă, opt pentru tinerii cu studii superioare, celelalte fiind într-un număr de 16 meserii. (L. Dinu)

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă organizează vineri, 24 septembrie, începând cu ora 9, la Caransebeş şi Reşiţa, ,,Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii promoţiei 2010”. În municipiul de pe Timiş şi Sebeş, acţiunea se va desfăşura la Grupul Şcolar Transporturi Auto, iar la Reşiţa la Casa de Cultură a Sindicatelor (foaier).

Până în prezent, au confirmat participarea la Bursă un număr de 16 agenţi economici, aceştia oferind absolvenţilor 130 de locuri de muncă. Dintre cele 130 locuri de muncă puse la dispoziţia absolvenţilor din cele două localităţi, opt sunt pentru studii superioare. Celelalte locuri de muncă oferite pentru absolvenţi sunt în 16 meserii şi specializări, precum agent asigurare, oţelar, macaragiu, maistru oţelar, bucătar sau muncitor necalificat.

Agenţii economici care angajează absolvenţi beneficiază, potrivit Legii privind Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Stimularea ocupării forţei de muncă, de o serie de facilităţi. Prin urmare, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent, un salariu de bază minim brut de ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii.

De asemenea, angajatorii primesc 1,2 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal, şi 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Pentru a beneficia de aceste subvenţii, trebuie ca angajările să fie făcute pe durată nedeterminată şi numai pentru absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu. Angajarea trebuie să se producă în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Liviu DINU