Birou de mediere, la Caransebeş


În curând, în municipiul de pe Timiş şi Sebeş îşi va deschide porţile primul birou de mediere din oraş, condus de Renee Demeter. Prin mediere se înţelege modalitatea alternativă de soluţionare a conflictelor, în care părţile aflate în litigiu apelează la o persoană neutră, numită mediator, pentru a găsi o cale de soluţionare a problemelor. Aceasta se face întotdeauna pe cale amiabilă, mediatorul nejudecând cauza, soluţia aparţinând, prin excelenţă, părţilor implicate. (C. Senco)

Părţile aflate în conflict, care vor să-şi găsească o soluţie mai ieftină şi mai rapidă de rezolvare a problemelor lor, au de-acum o nouă şansă, pentru că la Caransebeş îşi va deschide porţile primul Birou de mediere din municipiu. Medierea reprezintă modalitatea alternativă de soluţionare a conflictelor, în care părţile aflate într-un litigiu apelează la o persoană neutră, numită mediator, pentru a găsi o cale de soluţionare a problemelor. În cazul birourilor de mediere, soluţionarea se face întotdeauna pe cale amiabilă, mediatorul nejudecând cauza, soluţia aparţinând, prin excelenţă, părţilor. Acestea se pot prezenta la mediator din proprie iniţiativă sau la recomandarea autorităţilor cu atribuţii juridice, care sunt obligate, în virtutea legii, să sugereze medierea. Biroul de mediator ,,Reneé Demeter” va funcţiona la adresa din strada Mihai Viteazu, nr. 33. „Medierea are o serie de avantaje, părţile făcând economie, şi de timp şi de bani, soluţionarea litigiilor făcându-se într-o totală confidenţialitate, evitând o posibilă publicitate nedorită. De asemenea, medierea mai are un avantaj enorm: acela de a repara relaţiile dintre părţi. De asemenea, e bine de ştiut că părţile se pot prezenta la mediator înainte ca litigiul să ajungă pe rolul instanţelor judecătoreşti sau după, în acest caz ajungându-se la o suspendare, pentru o perioadă de trei luni, a procesului”, ne-a declarat Reneé Demeter, care a mai adăugat că, în acest caz, medierea reprezentintă chiar o degrevare a instanţelor de multitudinea dosarelor aflate pe rol. De reţinut că, în mediere, onorariile se împart între persoanele aflate în conflict.

Potrivit Legii 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată, părţile pot beneficia de restituirea taxei de timbru. Astfel, în caz de partaj, chiar şi partaj în urma unui divorţ, în cazul unor neînţelegeri privind succesiunea ori în alte litigii al căror obiect poate fi evaluat în bani, dacă acestea soluţionează litigiul prin mediere şi încheie un acord de mediere, pot beneficia de restituirea taxei de timbru. Mai mult decât atât, potrivit practicii deja înregistrate în instanţă, dacă părţile ajung la un acord de mediere înainte de a plăti taxa de timbru, instanţa nu va mai solicita plata acestei taxe. Ca atare, instanţa ia act de acordul de mediere, verifică acordul părţilor şi pronunţă soluţia în conformitate cu acordul de mediere, fără a mai solicita efectuarea plăţii taxei de timbru.

Mai mult, oricare dintre părţi, oricând, poate solicita instanţei o amânare a cauzei, pentru a urma procedura de informare cu privire la mediere, eventual pentru a urma chiar procedura medierii. În plus, partea care doreşte medierea poate lansa o invitaţie, prin intermediul mediatorului, către partea adversă, de a urma procedura medierii. În astfel de cazuri, tot mai des, instanţele recomandă părţilor să meargă cel puţin la o informare cu privire la mediere.

Părţile îşi pot alege liber mediatorul, de pe tabloul mediatorilor, afişat la sediile poliţiei, judecătoriilor, primăriilor, parchetelor şi de pe site-ul Consiliului Mediatorilor, www.cmediere.ro. De asemenea, părţile pot alege limba în care să fie făcută medierea. La Biroul de mediator ,,Reneé Demeter”, conflictele pot fi soluţionate în limba română, engleză sau maghiară. De asemenea, Reneé Demeter ne-a mai declarat că a contactat deja Primăria şi Judecătoria Caransebeş, în vederea încheierii de contracte de colaborare.

Medierea, ca activitate, există şi ea funcţionează de foarte mult timp în ţările cu un înalt grad de civilizaţie, pentru că societăţile respective au beneficiat de educaţia unei democraţii reale, în care au fost căutate şi s-au găsit alternative de rezolvare a conflictelor, pentru că medierea urmăreşte să rezolve cauzele acestora, şi nu efectele lor.