Bătrânul „Mecanic” caransebeşean… întinereşteÎn recenta ședință a Consiliului Local, aleşii municipali au aprobat un proiect propus de primarul Felix Borcean, privind documentația tehnico-economică, faza DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție), pentru investiția Renovare energetică Liceul Tehnologic Decebal din municipiul Caransebeș, finanțat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării. Valoarea totală a finanțării este de 14,3 milioane lei.
Lucrările propuse vizează izolarea termică a pereților exteriori și a planșeului, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu tâmplărie performantă energetic, montarea unui sistem de ventilare a aerului cu recuperare de căldură, montarea unui sistem de panouri fotovoltaice, precum şi montarea unu sistem de iluminat de tip LED, ne-a informat Primăria Caransebeş. (B. Meteş)