Avizarea/autorizarea privind securitatea la incendiu şi protecţie civilă


Securitatea la incendiu a construcţiilor este elementul de a cărui importanţă oamenii devin conştienţi doar după ce dezastrul se produce. Primele măsuri pentru a preveni o serie de nenorociri trebuie să le ia autorităţile locale, proiectanţii din domeniul construcţiilor şi investitorii. O primă măsură ce trebuie luată este aceea de a respecta legislaţia în domeniu.

Vă informăm, pe această cale, referitor la legislaţia ce stă la baza avizării/autorizării privind securitatea la incendiu:

LEGEA Nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în M.O. Partea I, până la 18 septembrie 2006.

ORDINUL Nr. 80 din 6 mai 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în M.O., Nr. 326, din 15 mai 2009.

HOTĂRÂREA Nr. 1739 din 6 decembrie 2006, pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în M.O. Nr. 995, din 13 decembrie 2006.

HOTĂRÂRE Nr. 560 din 15 iunie 2005, pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, publicată în M.O., Partea I, Nr. 526, din 21.06.2005, modificată şi completată cu HOTĂRÂREA Nr. 37 din 12 ianuarie 2006, privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului Nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, publicată în M.O. Nr. 47, din 19 ianuarie 2006.

ORDINUL Nr. 130 din 25 ianuarie 2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, publicat în M.O. Nr. 89, din 5 februarie 2007.

LEGEA Nr. 481 din 8 noiembrie 2004, privind protecţia civilă, publicat în M.O. Nr. 1094, din data de 24 noiembrie 2004.

DECIZIA Nr. 177/1999 a Primului-ministru al României, pentru aprobarea ,,Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi”.

Luând în considerare simţul dumneavoastră civic, pentru depunerea documentaţiilor sau pentru orice informaţie necesară, personalul Compartimentului avizare/autorizare vă stă la dispoziţie la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin din Reşiţa, Str. Castanilor, nr.123.

Contact:

Plt. Ramona PĂUN,

Subofiţer tehnic principal I,

COMPARTIMENT AVIZARE/AUTORIZARE