Au fost stabilite criteriile pentru locuinţele ANL la Caransebeş


Întrunit în ultima şedinţă ordinară din 2009, Consiliul Local Caransebeş a aprobat criteriile de repartizare a unui spaţiu locativ realizat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), în cadrul programului „Construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”. Astfel, titularul cererii de repartizare a unei astfel de locuinţe trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii. De asemenea, e necesar ca atât titularul, cât şi ceilalţi membri ai familiei acestuia, să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate sau să fie beneficiarii unei alte locuinţe închiriate de la Stat.

În vederea soluţionării cererilor, legislativul local a aprobat şi criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj. Astfel, de punctajul maxim, de 10 puncte, beneficiază solicitanţii care sunt chiriaşi în spaţii din fondul locativ privat, iar 7 puncte se acordă celor toleraţi în spaţiu. De asemenea, cu cât suprafaţa locuibilă deţinută este mai mică, cu atât punctajul creşte, de la 5 la 10 puncte, iar solicitanţii căsătoriţi obţin cu două puncte mai mult decât cei necăsătoriţi. Un alt criteriu ţine cont de numărul de copii şi persoane aflate în întreţinere, iar altul de boala de care (eventual) suferă solicitantul sau un alt membru al familiei. Totodată, în calcul intră şi vechimea cererii. Astfel, spre exemplu, pentru o cerere depusă în urmă cu 3-4 ani se acordă 9 puncte, fiecare an peste cei 4 adăugând câte alte 4 puncte.

Cota maximă, de 15 puncte, se acordă solicitanţilor cu studii superioare de lungă durată, precum şi unor domenii de activitate, cum ar fi: pentru activitate ecumenică se acordă 20 de puncte, iar pentru activitate didactică sau medicală se acordă câte 10 puncte.

Prioritate au tinerii proveniţi din Case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani, tinerii evacuaţi din casele din fondul locativ de stat şi care necesită reparaţii şi reabilitare, care primesc câte 15 puncte. Alte 10 puncte se acordă tinerilor care au adoptat sau adoptă copii, iar câte 5 puncte primesc tinerii evacuaţi din casele naţionalizate.

Potrivit deciziei legislativului caransebeşean, în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate cei a căror situaţie locativă este, sau poate deveni în mod iminent, gravă.

De menţionat faptul că, recent, în cartierul Balta Sărată a fost finalizat un imobil cu 57 de spaţii locative pentru tineri, care urmează să fie dat în folosinţă în perioada următoare.