Asistenţa socială, prioritară la CaransebeşÎn cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin a fost prezentată o informare privind activităţile desfăşurate de către primăriile localităţilor urbane în domeniul asistenţei sociale acordate acestei categorii sociale şi persoanelor cu dizabilităţi.
Astfel, se arată în document, în subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebeş funcţionează Direcția de Asistenţă Socială, care are ca principal obiectiv protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, ori să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.
Având în vedere acest obiectiv, Direcția de Asistenţă Socială, prin activitatea specifică desfăşurată cu sprijinul nemijlocit al Primăriei municipiului Caransebeş, şi-a îndreptat atenţia spre acordarea de ajutor persoanelor vârstnice care se confruntă cu numeroase neajunsuri.
Astfel, un număr de 13 de persoane vârstnice beneficiază de venitul minim garantat acordat în baza Legii Nr. 416/2001, toate primind şi subvenţii pentru încălzirea cu lemne şi gaze pe perioada de iarnă, iar la Cantina pentru Ajutor Social se asigură în permanenţă masa de prânz pentru persoanele vârstnice beneficiare de ajutor social.
O altă categorie de persoane o constituie persoanele cu handicap grav, din totalul de 285, aflate în evidenţă, 146 fiind persoane vârstnice pentru care, prin Direcția de Asistenţă Socială din Caransebeş, se asigură asistent personal şi plata salariilor sau indemnizațiilor lunare.
În anul 2019 s-a continuat parteneriatul cu Federația Caritas a Diecezei Timișoara, în cadrul proiectului „Îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, pentru asistență medicală, efectuarea de cumpărături, internarea în centre pentru persoane vârstnice”, precum şi cu Fundaţia Umanitară „Inimă către Inimă”, a cărei activitate constă în asigurarea de alimente, lemne sau îmbrăcăminte.
Prin Cantina de Ajutor Social, serviciu social licențiat, se asigură masa pentru un număr de 52 de persoane, din care 13 sunt persoane vârstnice.
Totodată, anul acesta Primăria Caransebeș a semnat un contract de finanțare pentru înființarea unui Centru zi pentru persoane vârstnice, unde partener este Direcția de Asistență Socială Caransebeș.
Mădălina DOMAN