ANUNŢ PUBLIC


BENGHIA NICOLAE şi soţia CĂLINA, cu domiciliul în localitatea CARANSEBEŞ, strada GEORGE BUITU, bl. 12, sc. B, parter, ap. 3, titular al „PLANULUI URBANISTIC ZONAL: CASĂ FAMILIALĂ P+M, ANEXĂ ŞI ÎMPREJMUIRE – CARANSEBEŞ”.

Anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a PUZ, respectiv depunerea lui în vederea declanşării etapei de încadrare pentru obţinerea Avizului de mediu.

Informaţiile privind prevederile planului PUZ propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30, şi vineri, între orele 08:00 – 14:00, la sediul Primăriei CARANSEBEŞ, la domiciliul beneficiarului în localitatea CARANSEBEŞ, strada GEORGE BUITU, bl. 12, sc. B, parter, ap. 3, şi la amplasamentul investiţiei: CARANSEBEŞ, EXTRAVILAN, NR. TOP. 3092/5 şi 3092/6, în zilele de luni – vineri, între orele 08:00 – 16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.