Apărarea împotriva incendiilor: „Neglijenţă şi dezinteres” în şcolile şi grădiniţele din CaransebeşConsilierilor locali caransebeşeni le-a fost prezentat, recent, Raportul de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor în unităţile de învăţământ din municipiu, întocmit de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
Astfel, au fost verificate Colegiile Naţionale „Traian Doda” – Corp A şi Corp B (Şcoala Generală Nr. 8) şi „C.D. Loga”, Liceele Tehnologice „Dacia”, „Decebal” – Corp A şi Corp B (Şcoala Generală Nr. 2) şi „Trandafir Cocârlă”, precum şi Grădiniţele P.P. 1, P.P. 2, P.P. 3, P.P. 4 – cu unitatea subordonată P.P. 5, P.N. 1 „Sfânta Filofteia”, P.N. 2, P.N. 3, P.N. 4 şi P.N. 5.
Unul dintre scopurile principale ale acestei operaţiuni a vizat realizarea de economii la bugetul local prin substituirea serviciilor externalizate către persoane fizice sau juridice abilitate, obiectivul fiind atins prin reducerea cheltuielilor aferente contractelor de prestări servicii cu 18.600 de lei anual.
În raport se arată că, din analiza realizată în primul trimestru al anului în curs, a rezultat că, în ceea ce priveşte pregătirea personalului didactic, administrativ şi auxiliar, programele elaborate de prestatorii specializaţi au un conţinut extrem de generic, din cuprinsul acestora lipsind aspectele de ordin practic privind cunoaşterea mijloacelor de primă intervenţie din dotare şi a modului de utilizare a acestora, necunoaşterea semnificaţiei indicatoarelor şi semnelor ce vizează evacuarea persoanelor în cazul situaţiilor de urgenţă, de asemenea reticenţa, ori chiar refuzul personalului didactic de a participa la şedinţele de instruire, sau faptul că exerciţiile de evacuare, de realizare a primei intervenţii, ori mixte, au fost reduse la maxim în perioada de pandemie, care a impus restricţii de ordin legal pe această linie.
La capitolul nereguli de ordin constructiv, în informare se mai specifică faptul că neglijenţa şi dezinteresul reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ beneficiare ale unor lucrări de reparaţii, renovări, ori de edificare a unor instalaţii diverse au generat anomalii care prezintă un pericol extrem de mare la adresa securităţii persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în aceste obiective. Este vorba despre efectuarea de lucrări de proiectare, montare, verificare, întreţinere şi reparare a sistemelor şi instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi de lucrări de ignifugare şi termoprotecţie de către persoane fizice şi juridice neautorizate, un exemplu în acest sens fiind realizarea, prin personal neautorizat, a alimentării hidranţilor cu conductă din pexal, în loc de una metalică, la Grădiniţa P.P. 4.
În ceea ce priveşte reducerea dimensiunilor căilor de evacuare, încuierea ori blocarea uşilor sau a altor căi destinate evacuării, ori nefuncţionarea iluminatului de siguranţă, la Liceul Tehnologic „Decebal” au fost găsite conducte de agent termic montate pe coridoare, cu încălcarea flagrantă a oricăror reguli de ordin tehnic ori a celor referitoare la asigurarea evacuării elevilor sau preşcolarilor în cazul producerii unui incendiu ori a unui seism.
„Aceeaşi dureroasă indolenţă manifestată, în egală măsură, şi de prestatorii serviciilor de realizare a instalaţiilor de încălzire, dar şi de conducerile unităţilor de învăţământ, au creat aceste adevărate capcane pentru copii şi adolescenţi nevinovaţi, care ar putea suferi (ori şi-ar putea pierde chiar viaţa!) în timpul celei mai banale acţiuni de salvare – evacuarea”, se arată în raportul întocmit de S.V.S.U. Caransebeş.
Una dintre neregulile de ordin tehnic depistate se referă la folosirea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie cu defecţiuni sau improvizaţii, ori în condiţii care nu asigură protecţia la foc faţă de materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate, exemple în acest sens fiind cele de la Sala de sport a Liceului Tehnologic „Dacia” şi de la Colegiul Naţional „Traian Doda”, unde s-au găsit corpuri de iluminat deteriorate şi conductori neizolaţi şi pozaţi în vecinătatea ori direct pe materialele-suport combustibile, de la Liceul Tehnologic „Dacia” – Corp B, Grădiniţele P.N. 1 şi P.N. 5, respectiv întrerupătoare electrice incomplete şi doze fără capace de protecţie şi conductori electrici neizolaţi, amplasaţi direct pe materialele-suport combustibile.
La capitolul nereguli organizatorice, raportul arată neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora, fiind semnalate abateri la Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă” – elemente de protecţie lipsă la corpurile de iluminat şi coş de evacuare a gazelor de ardere în contact direct cu elementele combustibile ale acoperişului.
O altă neregulă de acelaşi tip semnalată în informare se referă la folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii care nu asigură protecţia la foc, potrivit reglementărilor tehnice, faţă de materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate, exemple în acest sens fiind Grădiniţele „Sfânta Filofteia”, P.P. 1 şi cea din Şcoala cu clasele I-IV de la Jupa, unde a fost vorba despre utilizarea sobelor cu acumulare de căldură fără îndepărtarea, sau amplasarea la distanţe sigure a unor diverse materiale combustibile, ori prin echiparea cu mijloace improvizate de recuperare a jarului.
În ceea ce priveşte neefectuarea lucrărilor de întreţinere şi de reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform normelor tehnice specifice, au fost semnalate nereguli la Colegiul Naţional „C.D. Loga” şi la Grădiniţa P.P. 2 – utilizarea mijloacelor individuale de stingere a incendiilor cu încălcarea prescripţiilor tehnice P.S.I. privind verificarea, controlul şi reîncărcarea acestora de către personalul autorizat potrivit legii, la Sala de sport a Liceului Tehnologic „Decebal” cutiile reţelei de hidranţi interiori prezentau lipsuri de accesorii din complet (ţevi de refulare, robineţi şi racorduri de furtun), pe fondul dezinteresului de administrare a patrimoniului obiectivului, lipsa sticlei de protecţie accelerând procesul de sustragere sau de vandalizare a echipamentelor, iar la Colegiul Naţional „Traian Doda”, Corpurile A şi B, închiderea stingătoarelor manuale în cutii de lemn tip vitrină, ceea ce face dificilă şi periculoasă orice măsură necesară folosirii acestora în caz de nevoie.
În concluzie, reprezentanţii S.V.S.U. Caransebeş susţin că este imperios necesară remedierea acestor nereguli prin soluţii tehnice adecvate, prioritare fiind cele care creează un pericol real pentru viaţa şi integritatea fizică a preşcolarilor şi elevilor care studiază în aceste imobile, sugerând, totodată, că toate operaţiunile necesare înlăturării acestor anomalii tehnice pot fi realizate de personalul specializat din subordinea Consiliului Local Caransebeş, respectiv cel al Serviciului Public de Întreţinere şi Reabilitare. De asemenea, aceştia au înaintat şi propunerea ca, având în vedere economiile realizate, prin grija Consiliului Local să fie stabilit un grafic de achiziţionare unitară a unor materiale şi componente P.S.I., în cursul anului viitor.
Mădălina DOMAN