ANUNŢ NEGOCIERE DIRECTĂ


Având în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-au prezentat trei oferte valabile, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Obreja, judeţul Caraş-Severin, se va organiza în data de 10.05.2011, ora 11, la sediul Consiliului Local Obreja, negociere directă, cu adjudecare la cel mai ridicat nivel al redevenţei, pentru concesionarea păşunilor comunale aflate în domeniul public al comunei Obreja.

Cererile de înscriere la negocierea directă se pot depune la sediul Consiliului Local Obreja, nr. 164, până în data de 9.05.2011, ora 14. Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negocierea directă, în sumă de 10 lei, se achită la casieria din cadrul Primăriei comunei Obreja.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0255/534501.