ANUNŢ LICITAŢIEPentru ducererea la îndeplinire a prevederilor HCL Teregova Nr. 36/2011, Comuna Teregova organizează licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru terenul înscris în C.F. 30782 Teregova, teren agricol în intravilan, neconstruit, în suprafaţă de 2.060 m.p., aflat în proprietatea Comunei Teregova 1/1 parte.

Licitaţia se organizează în data de 18 noiembrie 2011, ora 9, la sediul Primăriei Teregova.

Termenul-limită de depunere a actelor necesare este 17 noiembrie 2011, ora 15.

Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul Primăriei Teregova.

Informaţii suplimentare privind participarea la licitaţie se pot obţine la sediul Primăriei Teregova, sau la telefon 0255/260005.