ANUNŢ LICITAŢIE


CONSILIUL LOCAL SLATINA-TIMIŞ, cu sediul în localitatea Slatina-Timiş, nr. 32, judeţul Caraş-Severin, cod fiscal: 3227211, tel.: 0255/260844, telefax: 0255/260899, e-mail: primaria@slatinatimis.ro, scoate la licitaţie pe termen de 30 de ani concesionarea suprafeţei de 7.000 mp teren intravilan, pentru desfăşurarea activităţilor de producere, prelucrare, depozitare şi comercializare material lemnos şi de construcţii.

Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Primăriei Slatina-Timiş, având aceeaşi adresă şi număr de telefon ca şi Consiliul Local, contra sumei de 50 de lei, după aprobarea unei cereri scrise depuse în acest sens la secretariatul Primăriei.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.04.2011.

Data-limită de depunere a ofertelor este 28.04.2011, ora 10.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este: PRIMĂRIA SLATINA-TIMIŞ, cu sediul în localitatea Slatina-Timiş, nr. 32, judeţul Caraş-Severin, cod fiscal: 3227211, tel.: 0255/260844, telefax: 0255/260899, e-mail: primaria@slatinatimis.ro

Ofertele trebuie depuse într-un plic închis şi sigilat, având înăuntru un exemplar original şi o copie a documentelor.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Slatina-Timiş, în data de 28.04.2011, ora 12.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, tel.: 0255/212800, telefax: 0255/211554.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei, Biroul Tehnic, Urbanism, Achiziţii.

Anunţul licitaţiei a fost transmis în data de 5.04.2011.

Primar,

Roma Gheorghe