ANUNŢ LICITAŢIE


CONSILIUL LOCAL SLATINA-TIMIŞ, cu sediul în localitatea Slatina-Timiş, nr. 32, judeţul Caraş-Severin, cod fiscal: 3227211, telefon 0255/260844, telefax: 0255/260899, e-mail: primaria@slatinatimis.ro, scoate la licitaţie pe termen de 5 ani concesionarea suprafeţei de 1.865,90 ha păşune comunală şi montană, pentru desfăşurarea activităţii de păşunat.

Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Primăriei Slatina-Timiş, având aceeaşi adresă şi număr de telefon ca şi Consiliul Local, contra sumei de 50 lei, după aprobarea unei cereri scrise, depuse în acest sens la secretariatul Primăriei.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.03.2011.

Data-limită de depunere a ofertelor este 7.04.2011, ora 10.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este: PRIMĂRIA SLATINA-TIMIŞ, cu sediul în localitatea Slatina-Timiş, nr. 32, judeţul Caraş-Severin, cod fiscal: 3227211, telefon: 0255/260844, telefax: 0255/260899, e-mail: primaria@slatinatimis.ro.

Ofertele trebuie depuse într-un plic închis şi sigilat, având înăuntru un exemplar original şi două copii ale documentelor.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Slatina-Timiş, în data de 7.04.2011, ora 12.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon: 0255/212800, telefax: 0255/211554.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei, Biroul Tehnic, Urbanism, Achiziţii.

Anunţul licitaţiei a fost transmis în data de 11.03.2011.

PRIMAR,

ROMA GHEORGHE