ANUNŢÎn vederea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local Nr. 273/08.10.2011, municipiul Caransebeş, prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Caransebeş, cu sediul în Strada Teiuşului, nr. 24, anunţă primirea ofertelor în vederea achiziţionării a 4 (patru) apartamente şi 3 (trei) garsoniere cu caracter social, până la data de 6 decembrie 2011, ora 10.

Evaluarea ofertelor depuse în plic închis se va face în data de 6 decembrie 2011, ora 14, şi vor conţine:

– Extras CF;

– Documente identitate proprietar (i);

– Certificat fiscal;

– Adeverinţă Asociaţie de proprietari, cu datoriile la zi;

– Preţul solicitat de către proprietar (i) în formă legalizată la Notar Public.

Imobilele trebuie să fie locuibile, în stare bună, libere de sarcini şi situate pe raza municipiului Caransebeş.