ANUNŢ


Primăria comunei Constantin Daicoviciu, cu sediul în Căvăran, Str. Principală, nr. 11, tel./fax: 0255/510126, scoate la licitaţie publică deschisă concesionarea, pe o perioadă de 49 de ani, a suprafeţei de 1.000 mp, cu nr. top 144/1/1/1/2, CF 30238, în localitatea Zăgujeni.

Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primăriei, persoană de contact Murgui Petru Ilie.

Ofertele se vor depune până la data de 13 aprilie, ora 12.

Licitaţia va avea loc în data de 14 aprilie, ora 12.

Informaţii suplimentare, la telefon 0255/510126.