ANUNŢ


Consiliul Local Armeniş – Primăria comunei Armeniş, nr. 368, judeţul Caraş-Severin, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru vânzarea unei suprafeţe de 8.020 mp, teren extravilan din CF Nr. 247/1394 Feneş, Nr. top % Izlaz.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei Armeniş, în data de 15 iulie 2010, ora 12.

Ofertele sunt primite până la data de 14 iulie 2010, ora 10.

Preţul de pornire a licitaţiei publice este de 0,5 euro/mp, conform HCL Nr. 14/12.04.2010.

Caietul de sarcini se poate obţine de la sediul Primăriei Armeniş, contracost – 200 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255/529604.