ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL BĂUŢAR


NR. 2/11.02.2011

-MII LEI-

A. SURSELE DE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011 SECŢIUNEA FUNCŢIONARE

VENITURI – TOTAL …………………………………………………………………2.156,00

1. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit – total …………………………………….. 504,00

Din care:

a)- cote defalcate din impozitul pe venit …………………………………………………… 137,00

b)- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit …………………………………367,00

2. Impozite şi taxe pe proprietate – total……………………………………………………… 168,00

Din care:

a) -impozit şi taxa pe clădiri total…………………………………………………………….. 47,00

b) -impozit şi taxa pe teren total …………………………………………………………. ….118 ,00

c) -taxe judiciare de timbru …………………………………………………………….……………3,00

3. Sume defalcate din T.V.A. – total ………………………………………………………… 1.379,00

Din care:

  1. -sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea

cheltuielilor descentralizate ………………………………………………………………..755,00

b) -sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale …………….…………. 624,00

4. Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea

de activităţi ………………………………………………………………………………………………………………46,00

a) -Impozit pe mijloacele de transport total ………………………………………………39,00

b) -taxe şi tarife pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare ………………………..….7,00

5. Venituri din proprietate – total ……………………………………………………………….. 3,00

Din care:

– venituri din concesiuni şi închirieri ………………………………………………………3,00

6. Venituri din prestări servicii şi alte activităţi – total ……………………………………….. 44,00

Din care:

– alte venituri (taxa salubrizare) …………………………………………………………..44,00

7. Venituri din taxe administrative – total ………………………………………………………..1,00

Din care:

– alte venituri din taxe administrative ……………………………………………………. .1,00

8. Amenzi, penalităţi şi confiscări – total ………………………………………………………..11,00

Din care:

– venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale …………………..11,00