Ajustarea pragului pentru cardurile de alimenteCardurile de alimente pentru persoanele din categoriile sociale vulnerabile vor fi acordate și în anul 2024. Așa cum bine știm, în anul precedent aceste carduri s-au acordat persoanelor cu venituri nete mai mici de 1.700 de lei.
În acest an pragul va fi majorat la 2.000 de lei, așadar persoanele cu venituri nete mai mici de 2.000 de lei vor beneficia de acest sprijin.
Sprijinul material va avea o valoare de 250 de lei și va fi acordat o dată la două luni prin tichetele sociale pe suport electronic.
Aceste carduri pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau mese calde. Țin să precizez faptul ca ele vor fi blocate în condițiile în care se vor folosi în alte scopuri, altele decât cele menționate mai sus. Sumele disponibile pe card vor fi valabile 12 luni de la data încărcării lor.
Persoanele beneficiare ale tichetelor sociale pe suport electronic sunt:
1. Pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei;
2. Persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei;
3. Familiile cu cel puţin doi copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale 675 de lei;
4. Familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei;
5. Familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condiţiile Legii Nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.
Rămânem consecvenți în susținerea persoanelor din categoria persoanelor sociale vulnerabile.
Deputat
Romulus-Marius DAMIAN
Circumscripţia Electorală Nr. 11 Caraş-Severin