ADR Vest a intrat în… prelungiri


Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) face cunoscut faptul că a fost extins termenul pentru depunerea cererilor de finanţare de către microîntreprinderi, în cadrul Apelului de proiecte 2.1A – Microîntreprinderi, din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Astfel, cererile de finanțare pot fi depuse până la data de 27 aprilie 2017, la ora 12, față de data de 27 ianuarie 2017, stabilită inițial.

Pentru acest Apel de proiecte este disponibilă, la nivelul Regiunii Vest, suma de 27,56 milioane de euro. Apelul de proiecte este de tip competitiv (proiectele care obțin cel mai bun punctaj vor primi finanțare), iar cererile de finanțare se depun exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web  HYPERLINK „http://www.fonduri-ue.ro/mysmis” http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Proiectele care pot primi finanțare în cadrul acestei Priorități de Investiții, 2.1.A, vizează activități de construire, modernizare, extindere a spațiilor de producție sau prestare servicii, precum și dotarea acestora cu active corporale şi necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fie implementate în mediul urban.

Valoarea eligibilă a unui astfel de proiect trebuie să fie de minimum 25.000 de euro. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși 200.000 de euro pentru un proiect, sumă stabilită prin Schema de minimis. Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Până în data de 25 ianuarie 2017, 128 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 19,68 milioane de euro, au fost depuse spre finanțare la nivelul Regiunii Vest. În prezent, procesul de evaluare a proiectelor se află în derulare. Valoarea proiectelor acceptate până în acest moment, precum și a celor aflate încă în evaluare reprezintă 49,13% din alocarea financiară regională.

Ca urmare a modificării acestui termen-limită pentru depunerea cererilor de finanțare, a fost actualizat și ghidul specific corespunzător. Ghidul specific (varianta actualizată), publicat în 20 ianuarie 2017 de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, poate fi consultat pe pagina web a ADR Vest, la  HYPERLINK „http://adrvest.ro/microintreprinderi/” http://adrvest.ro/microintreprinderi/. De asemenea, documentul poate fi descărcat şi de pe pagina web a programului:  HYPERLINK „http://www.inforegio.ro/” www.inforegio.ro.

Mădălina DOMAN