Admiterea la Seminarul Teologic Liceal „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş, iunie 2010


Pentru sesiunea de admitere din vara anului 2010, perioada de înscriere la Seminarul Teologic din Caransebeş este 11 – 14 iunie, iar admiterea se va organiza în data de 15 iunie, cu începere de la ora 8.

Se vor da probe orale şi scrise pentru verificarea aptitudinilor:

PROBE ORALE:

  • verificarea dicţiei prin rostirea unei rugăciuni;
  • verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea unei cântări bisericeşti;
  • verificarea simţului ritmic;
  • vizita medicală;
  • verificarea aptitudinilor muzicale.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

PROBE SCRISE

Lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie.

CONDIŢII DE ADMITERE

  • Media generală de absolvire a claselor V-VIII să fie minimum 7.00, iar la purtare minimum 9.00;
  • Recomandarea preotului paroh;
  • Binecuvântarea Chiriarhului locului.

Probele eliminatorii sunt:

  • Nota minimă de admitere la proba scrisă la Religie este 6.00;
  • Calculul MFA se face astfel:

MFA = ( 3xMA+APT ) : 4.

(Ponderea notei lucrării scrise în MFA este de 25%).

Candidaţii care vor să-şi depună dosarul pentru înscriere la Seminarul Teologic din Caransebeş sunt aşteptaţi în perioada 11 – 14 iunie, la sediul Seminarului din Caransebeş, Strada Ardealului, nr. 29.