,,Acces la fondurile structurale pentru partenerii sociali”, lansat în Caraş-Severin


În judeţul nostru a fost lansat, zilele trecute, proiectul ,,Acces la fondurile structurale pentru partenerii sociali”, implementat de Blocul Naţional Sindical, în parteneriat cu Confederaţia patronală CONPIROM, Fundaţia Giacomo Brodolini şi Interconsulting. Ideea proiectului a plecat de la faptul că s-a constatat că partenerii sociali folosesc doar în mică măsură fondurile nerambursabile oferite României de Uniunea Europeană, tocmai din lipsa unor specialişti care să gestioneze corect şi eficient aceste proiecte de pe urma cărora ar beneficia de bani nerambursabili. (C. Senco, S. Berger)

Blocul Naţional Sindical, în calitate de promotor, alături de Confederaţia patronală CONPIROM, de Fundaţia Giacomo Brodolini şi Interconsulting, în calitate de parteneri, au lansat miercuri, 3 februarie, proiectul „Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Evenimentul, care a avut loc la Reşiţa, la Best Western Hotel Rogge, a reunit reprezentanţi ai BNS, respectiv pe Minel Ivaşcu – secretar general al organizaţiei sindicale şi manager de proiect, Gheorghe Ilie – vicepreşedintele BNS şi coordonator naţional de proiect, şi Nicolae Drăgan – preşedintele Filialei BNS Caraş-Severin, reprezentanţi al CONPIROM, experţi ai Fundaţiei Giacomo Brodolini (Barbara de Micheli), ai Interconsulting (Martina Castagnola), reprezentanţi ai Biroului regional Reşiţa (Claudia Bălan, coodonator), reprezentanţi ai patronatelor, ai companiilor şi ai unor societăţi comerciale din întreg judeţul, inclusiv din Caransebeş. Proiectul, implementat de BNS în perioada 1 noiembrie 2009-30 septembrie 2012, îşi propune, ca obiectiv general, să sprijine sindicatele şi patronatele din România să acceseze fondurile oferite de programele Uniunii Europene, contribuind astfel, în cel mai concret mod cu putinţă, la dezvoltarea economico-socială şi la creşterea nivelului de trai. În această idee, proiectul îşi propune identificarea nevoilor de formare pentru accesarea şi implementarea de fonduri structurale, organizarea de seminarii informative, organizarea unui curs de formare profesională pentru scrierea şi implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale, realizarea unui curs de specializare de 25 de ore, în mai multe domenii: proceduri de raportare, de monitorizare, proceduri contabile şi management financiar. De asemenea, în cadrul proiectului va fi organizat un curs de limba engleză de 100 de ore, va fi constituită o reţea de specialişti şi va fi realizat un website.

Ideea scrierii unui astfel de proiect a pornit deopotrivă de la BNS şi de la CONPIROM, două organizaţii cu experienţă vastă pe piaţa muncii, care au constatat că partenerii sociali folosesc doar în mică măsură fondurile nerambursabile oferite României de Uniunea Europeană, în ciuda faptului că sunt aplicanţi eligibili ce pot derula cu succes proiecte de acest tip. Din semnalele primite de la afiliaţi, a reieşit că principala cauză care îi face pe partenerii sociali să evite fondurile europene este lipsa unor specialişti capabili să gestioneze corect şi eficient proiectele, rezultând astfel necesitatea implementării unui proiect care să formeze profesionişti, să pună bazele unei infrastructuri specifice managementului de proiecte finanţate din fondurile structurale şi să promoveze conceptul de parteneriat.

,,Acces la fondurile structurale pentru partenerii sociali” a fost gândit în aşa fel încât să vină cu soluţii la aceste probleme concrete ale sindicatelor şi patronatelor, să crească nivelul calitativ al reprezentării şi al proiectelor implementate, dar şi să contribuie la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene de către România.

Proiectul a început în luna noiembrie 2009, cu o fază preliminară menită să pregătească activităţile, şi se va încheia la finalul lunii septembrie 2012. În acest interval de trei ani, BNS şi partenerii săi vor derula activităţi de cercetare, formare şi informare şi vor crea o reţea naţională de experţi, plus o reţea de opt centre, de opt birouri regionale de consultanţă, la Cluj, Reşiţa, Craiova, Bucureşti, Alexandria, Constanţa, Braşov şi Bacău.

Carmen SENCO

Sonia BERGER