A N U N Ţ P U B L I C


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

COMUNA BUCOŞNIŢA

 

A N U N Ţ   P U B L I C

Comuna Bucoşniţa, prin Consiliul Local al comunei Bucoşniţa, cu sediul în comuna Bucoşniţa, sat Bucoşniţa, nr. 154, jud. Caraş-Severin, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizaţiei de mediu de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, pentru activitatea de ridicare şi transport a deşeurilor menajere, desfăşurată în localităţile componente ale comunei Bucoşniţa.

Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desfăşurată se pot depune, în scris, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, din Reşiţa, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri, între orele 0800 – 1600.

Primăria comunei Bucoşniţa Comuna Bucoşniţa

prin Consiliul Local Bucoşniţa

Data: 08.03.2013