A N U N Ţ N E G O C I E R E D I R E C T Ă


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 53/31.03.2010, se va organiza în data de 28 septembrie 2010, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, negociere directă pentru vânzarea terenului cu nr. top. nou format 2865/2/a/1/b/2, în suprafaţă de 144 mp, Păşune în Valea Mare, proprietate privată a municipiului Caransebeş.

Cererile de înscriere la negociere directă se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 28 septembrie 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negociere directă, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 28 septembrie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.