A N U N Ţ N E G O C I E R E


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 194/31.07.2012, se va organiza în data de 22 februarie 2013, ora 14, la Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 232 mp, ce urmează a fi obţinut prin dezmembrare din terenurile unificate cu nr. top. 4687/36/20/37/1 şi nr. top. 4687/36/20/37/2, în suprafaţă totală de 643 mp, terenuri proprietate privată a municipiului Caransebeş.

Cererile de înscriere la negociereA directă se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul – Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 22 februarie 2013, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negociere directă, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 22 februarie 2013, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).