A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 28/01.02.2013, se va organiza în data de 3 aprilie 2013, ora 14, la Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 1.693 mp, ce urmează a fi obţinut prin dezlipire din terenul cu nr. top. 4689/4/2/3/2/1, evidenţiat în CF nr. 36230 Caransebeş, teren proprietate privată a municipiului Caransebeş.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul – Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 3 aprilie 2013, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 3 aprilie 2013, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).