A N U N Ţ


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 112/29.05.2009, se va organiza în data de 4 octombrie 2010, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru închirierea spaţiului cu destinaţia de Librărie cu articole pentru copii, în suprafaţă de 12 mp, situat în municipiul Caransebeş, Parcul Teiuş – Orăşelul Copiilor, conform releveului anexat Caietului de sarcini.

Cererile de înscriere la negociere, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 4 octombrie 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini, împreună cu releveul spaţiului şi documentele necesare licitaţiei, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 4 octombrie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.