A N U N Ţ


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Caransebeş Nr. 292/12.11.2007, Nr. 226/27.08.2008 şi Nr. 11/04.02.2010, se va organiza în data de 23 iunie 2010, ora 15, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, negociere direct[, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului proprietatea municipiului Caransebeş, cu nr. top. nou format 3094/1/1/2/1/1/36/1/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 1.764 mp – teren de construcţii la Gheţari.

Cererile de înscriere la negociere, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, situat în Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 23 iunie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a tuturor actelor solicitate).

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor necesare participării la negociere, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 23 iunie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a tuturor actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0255/514947, 0255/513104 – Oficiul Juridic.