A N U N Ţ


Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, organizează concurs, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de Inspector, gradul Asistent, treapta 3 de salarizare, în cadrul Compartimentului de asistenţă socială al Consiliului Local.

Concursul va avea loc în zilele de 22 şi 24 iunie 2011, ora 11, la sediul Consiliului Local, Strada Principală, nr. 55.

Informaţii suplimentare privind condiţiile de desfăşurare şi participare la concurs, acte necesare, bibliografie, se pot primi la telefon 0255/521602, 0762/216115, sau 0762/216113, e-mail primaria.bautar@gmail.com.

P R I M A R,

Barbescu Romulus