A N U N Ţ


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 237/29.09.2010, se va organiza în data de 12 ianuarie 2011, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Strada Teiuşului, nr. 24, telefon: 0255/514947, 0255/513104, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru închirierea panourilor publicitare, proprietate a municipiului Caransebeş, cu destinaţia suport pentru mesaje publicitare.

Închirierea panourilor publicitare şi Caietul de sarcini au fost aprobate prin H.C.L. Caransebeş Nr. 148/31.05.2005 şi H.C.L.Caransebeş Nr. 237 /29.09.2010.

Cererile de înscriere la licitaţie, însoţite de documentele necesare, se pot depune la Registratura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Caransebeş, până la data de 12 ianuarie 2011, ora 10 .

Caietul de sarcini şi documentele necesare licitaţiei se pot obţine contracost (50 lei), de la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, Oficiul Juridic.

La licitaţie pot participa persoane fizice autorizate, persoane juridice, partide politice, diverse asociaţii şi organizaţii legal constituite.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.