416 situaţii de urgenţă în Caraş-SeverinPotrivit analizei statistice a intervenţiilor întocmite la nivelul Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă SEMENIC al judeţului Caraş-Severin, în primele şase luni, pe teritoriul judeţului nostru au avut loc 416 situaţii de urgenţă.

  • 113 incendii (27%);

  • 87 de arderi necontrolate (21%);
  • 124 de alte situaţii de urgenţă (30%) – din această categorie fac parte misiunile pirotehnice, evenimentele publice, acţiunile de înlăturare a efectelor inundaţiilor, alunecărilor de teren sau a fenomenelor meteo periculoase;
  • 36 de acţiuni pentru protecţia comunităţilor (9%) – asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, deblocări de uşi, deblocări carosabil, transport apă menajeră, alimentare cu apă potabilă, protecţia mediului, salvări de animale etc;
  • 56 de cazuri de urgenţă asistate de S.I.A.M.U.D. (13%).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul situaţiilor de urgenţă a scăzut cu 16,13%, de la 496, în 2009, la 416 în 2010.

În semestrul I al acestui an, pe teritoriul judeţului au izbucnit 113 incendii, faţă de 143 în aceeaşi perioadă a anului 2009. Cele mai multe incendii au izbucnit în luna martie29, iar cele mai puţine în luna aprilie – 11. Au fost înregistrate incendii la gospodăriile cetăţeneşti, la instituţii publice, societăţi comerciale din diverse domenii de activitate.

Ponderea cea mai mare o deţin incendiile izbucnite în gospodăriile cetăţeneşti (72%). Astfel, a fost vorba despre 83 de incendii ce s-au manifestat la locuinţe, anexe, terenuri etc., 28 dintre acestea având loc la acoperişuri.

Clasamentul cauzelor ce au determinat izbucnirea acestor incendii se prezintă astfel: pe primul loc se situează coşurile, burlanele de fum defecte sau necurăţate (26), urmate de instalaţiile electrice defecte (19), acţiunile intenţionate (7), focul deschis în spaţii închise, fumatul, aparatele electrice sub tensiune-sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire nesupravegheate, echipamente electrice improvizate, scurgeri (scăpări) de produse inflamabile etc.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009, numărul incendiilor izbucnite în gospodăriile populaţiei a scăzut cu 17,82%, de la 101 incendii în 2009, la 83 de incendii în 2010. Din totalul acestora, 60% au avut loc în mediul urban şi 40% în mediul rural.

Rubrică realizată de plt. Anca BALINT