3.000 de caransebeşeni au cerut ajutor pentru încălzirea locuinţelor


La Serviciul Public de Asistenţă Socială Caransebeş au fost înregistrate şi aprobate un număr de 2.341 de cereri privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi 698 de cereri pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne. Familiile şi persoanele singure, cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Caransebeş, cu venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei inclusiv, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social, beneficiază lunar de ajutor pentru încălzirea locuinţei, diferenţiat în raport de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum şi de sistemul de încălzire. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai pentru locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă la cererea titularului (proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere al acesteia, ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către titularul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani), însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia şi a documentelor doveditoare privind componenţa familiei, precum şi a tuturor veniturilor nete realizate de membrii acesteia, în luna anterioară depunerii cererii. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii familiei se completează potrivit formularelor aprobate prin Hotărâre de Guvern.

În cazul în care venitul net lunar pe membru de familie este de până la 155 de lei, ajutorul este de 54 de lei, pentru venituri de 155,1 – 210 lei, ajutorul este de 48 de lei, de la 210,1 la 260 lei este 44 de lei, de la 260,1 la 310 lei se acordă 39 de lei, între 310,1 – 355 lei este de 34 de lei, la venituri între 355,1 – 425 lei ajutorul ajunge la 30 de lei, între 425,1 – 480 lei este 26 de lei, între 480,1 – 540 lei este 20 de lei, iar pentru cei cu venituri cuprinse între 540,1 şi 615 lei, este 16 lei.

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii Nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece, respectiv de la data de 1 noiembrie 2009 până în 31 martie 2010, este de 58 de lei.

Carmen SENCO