235 de taximetrişti pentru Caransebeş


După ce 30 dintre transportatorii autorizaţi în regim de taxi nu au îndeplinit condiţiile impuse de Consiliul Local Caransebeş, potrivit cărora se anulează autorizaţiile celor care nu achită, până în data de 15 martie a.c., taxa pe anii anteriori pentru prelungirea autorizaţiei şi afilierea la un dispecerat autorizat, aceştia şi-au pierdut dreptul de a mai practica această meserie. Aşa se face că la nivelul municipiului au rămas stabilite 235 de astfel de autorizaţii. De asemenea, s-a stabilit că neplata redevenţei anuale, în termen de 30 de zile de la data stabilită în contract, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 250 şi 500 de lei, şi suspendarea autorizaţiei taxi, pe o perioadă de o lună. Dacă redevenţa şi penalităţile nu sunt plătite nici după suspendarea de o lună, se retrage autorizaţia pentru folosirea autovehiculului.

Taximetriştii mai trebuie să ştie că vizarea contractului se va solicita de către fiecare agent economic, în scris, în ultima lună de dinaintea împlinirii unui an, calculat de la data semnării contractului sau de la data ultimei vize. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 100 de lei, şi duce la suspendarea autorizaţiei taxi pentru o lună şi, eventual, la retragerea autorizaţiei, după expirarea termenului. (C. Senco)