17,6 milioane de euro pentru IMM-urile din Regiunea VestNoi finanțări nerambursabile disponibile prin Regio-POR 2014-2020 pentru întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea Vest. Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 în Regiunea Vest, a anunțat lansarea noului Apel de proiecte pentru PI 2.2 – IMM.
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a emis la sfârşitul lunii trecute Ordinul Nr. 3713, pentru aprobarea „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Priorității de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – Apelul 2020.
Cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada 30 octombrie – 30 noiembrie, se arată într-un comunicat al ADR Vest.
Regiunea Vest dispune de o alocare de 17.655.000 de euro în cadrul acestui Apel de proiecte. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 1,5 milioane de euro și maximum 6 milioane de euro.
Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru întreprinderile mici și mijlocii, respectiv în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.
Nu sunt eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, respective cu mai puțin de 10 salariaţi, care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
Se vor acorda următoarele categorii de ajutor de stat: ajutor de stat regional pentru investiții și ajutor de minimis. Investițiile eligibile în cadrul acestui apel sunt finanțabile prin ajutor de stat regional pentru construirea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii, precum şi pentru dotarea cu active corporale și necorporale.
Investițiile sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale. Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de crearea unei noi unități de producție/prestare servicii; extinderea capacității unei unități existente; diversificarea producției unei unități existente prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate, se mai arată în comunicatul instituţiei.
În Regiunea Vest, pentru componenta de ajutor regional a proiectului, contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile este de minimum 45% pentru întreprinderile mici, și minimum 55% pentru întreprinderile mijlocii. Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.
Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS.
Geanina LUCA