Voislova, după anul 1989 (V)


Voislova, după anul 1989 (V)

Proiecte care privesc viitorul localităţii

Extinderea reţelelor de utilităţi publice existente

Până în anul 1989, localitatea Voislova s-a dezvoltat, din punct de vedere urbanistic, pe două direcţii principale: de-a lungul traseului Drumului Naţional 68, în arealul cuprins între zona industrială din apropierea gării şi limita administrivă cu comuna Marga; în jurul porţiunii din Drumul Judeţean 684, ce traversează zona de intravilan a localităţii, de la intersecţia acestuia cu Drumul Naţional 68 şi până la pârâul Prejba.

Ulterior, pe unele dintre terenurile agricole, în special pe fâneţele aflate în zona limitrofă a DJ 684, până aproape de intrarea în comuna Rusca Montană, au început să fie ridicate construcţii, unele dintre acestea de către persoane fizice, altele de către societăţile comerciale specializate în prelucrarea marmurei, care au deschis puncte de lucru în această zonă. Acest lucru a determinat autorităţile administraţiei publice locale din comuna Zăvoi să includă în noul Plan Urbanistic General al localităţii Voislova, ce a fost elaborat în anul 2003 de S.C. Markanter S.A. din Reşiţa, încă patru Unităţi Teritoriale de Referinţă (U.T.R.), prin care erau stabilite noi zone de intravilan, de-a lungul DJ 684, de la podul peste râul Bistra, până în apropiere de podul peste râul Rusca (podul de la Sat).

Cu toate acestea, până în prezent, niciuna dintre Unităţile Teritoriale de Referinţă nou-înfiinţate, conform Planului Urbanistic General – ediţia 2003, nu dispune de alimentare cu gaze naturale şi nici de alimentare cu apă curentă, iar reţeaua electrică de joasă tensiune deserveşte doar consumatorii casnici care domiciliază în cadrul U.T.R. 28 şi doi consumatori industriali din cadrul U.T.R. 30 şi U.T.R. 31. Lipsa reţelelor de utilităţi publice, în zonele aflate în vecinătatea DJ 683, a condus la adoptarea de către Consiliul Local al comunei Zăvoi a Hotărârii Nr. 92/2010, prin care a fost a aprobată extinderea reţelelor publice de alimentare cu apă din localităţile componente ale comunei Zăvoi, fiind inclusă aici şi prelungirea reţelei de apă din Voislova, paralel cu DJ 684, până la intrarea în comuna Rusca Montană.

Un alt aspect important îl constituie includerea în tema de proiectarea care va sta la baza actualizării Planului Urbanistic General al localităţii Voislova a prevederilor referitoare la unirea celor patru U.T.R. existente în prezent şi extinderea zonei de intravilan a satului până la limita administrativă cu comuna Rusca Montană. De asemenea, Consiliul Local al comunei Zăvoi a adoptat Hotărârea Nr. 136/2011, prin care a aprobat atât actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Zăvoi, respectiv actualizarea planurilor urbanistice pentru fiecare dintre localităţile componente ale comunei, cât şi aprobarea temei de proiectare, aceasta din urmă cuprinzând şi prevederi referitoare la lucrările de extindere a reţelelor de energie electrică şi apă curentă de-a lungul DJ 684, până la intrarea în comuna Rusca Montană.

La începutul anului 2012, Primăria comunei a început demersurile pe lângă S.C. Enel Energie Banat S.A., pentru obţinerea autorizaţiilor de extindere a reţelei electrice de joasă tensiune în localitatea Voislova, astfel încât să fie asigurată posibilitatea deţinătorilor de case şi locuinţe sezoniere (sălaşe) de a-şi racorda imobilele la reţeaua de electricitate. De asemenea, reţeaua de iluminat public va fi extinsă la rândul ei, până la limita noului intravilan, aşa cum a fost el stabilit prin tema de proiectare la viitorul Plan Urbanistic General al satului Voislova. (Va urma)

Firuţ MIHUŢ