Veşti bune pentru Bunavestire


Zilele trecute a fost lansat Apelul 2 de proiecte pe Axa Prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” din cadrul Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru infrastructura destinată grupului vulnerabil „copii”.

Alocarea financiară națională este de 78,78 milioane de euro, din care 55,15 milioane reprezintă contribuția FEDR și 23,63 milioane contrapartida națională. Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 01.03.2019 – 01.07.2019.

În judeţul Caraş-Severin este vorba despre Centrul „Bunavestire” Caransebeș – Modulul Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilități, Centrul „Speranța” Reșița – Modulul Centrul de Plasament, şi Centrul „Casa Noastră” Zăgujeni – Modulul Centrul de plasament.

Investițiile eligibile se referă la construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată copiilor (centre de zi pentru copii/de consiliere și sprijin pentru părinți și copii) și construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial pentru copii.

Se vor finanța centrele de zi care vor furniza servicii de suport atât pentru copii care părăsesc centrele rezidențiale, ca urmare a dezinstituționalizării, cât și pentru copii aflați în situații de risc de separare de familie din comunitate.

Infrastructura de dezinstituționalizare se referă la case de tip familial. Se vor finanța case de tip familial în care vor fi îngrijiți copiii proveniți din centrele de plasament închise, pentru care nu au putut fi identificate alte soluții.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 de euro, iar valoarea maximă eligibilă – 1.000.000 euro. Finanțarea se va face în ordinea depunerii proiectelor, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Bianca METEŞ