A N U N Ţ LICITAŢIEPentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 304/16.12.2012, se va organiza în data de 8 februarie 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea cu destinaţie agricolă a terenului în suprafaţă totală de 50.000 mp, proprietatea privată a municipiului Caransebeş, ce va fi obţinut după dezlipirea suprafeţei de 13.255 mp (din parcela cu nr. top. 3028/2/2/1/1/3/1/1/1/a/1/1/1, păşune la Cărbunari Ţigăneşti, de 2.437.992 mp, proprietatea municipiului Caransebeş), şi unificarea acesteia cu terenul în suprafaţă de 36.745 mp (ce va fi dezlipit din parcela cu nr. top. 2865/a/1/b, Păşune la Valea Mare, de 1.109.872, proprietatea municipiului Caransebeş).

Cererile de înscriere la licitaţia publică se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 8 februarie 2012, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţia publică, în sumă de 30 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 8 februarie 2012, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.