Spaţiile publice, în suferinţă, ,,tratate” la Zăvoi


Spaţiile publice, în suferinţă, ,,tratate” la Zăvoi

Între proiectele dezbătute şi aprobate de consilierii comunei Zăvoi, în ultimele două şedinţe, se numără cel privind alocarea de la bugetul local a unui ajutor financiar de 4.000 de lei, în vederea finalizării lucrărilor de la iconostasul aflat la Mânăstirea din Poiana Mărului. Lăcaşul de cult a devenit deja un obiectiv de referinţă pe raza viitoarei staţiuni turistice. Un alt proiect de hotărâre se referă la aprobarea Rapoartelor de evaluare pentru terenurile pe care Consiliul local al comunei Zăvoi le aduce ca aport în natură la capitalul social al ALSET ENERGY SRL, societate cu care acest for este asociat, şi care terenuri vor fi ocupate definitiv cu obiective din cadrul proiectului de amenajare hidroenergetică a râurilor Şucu şi Olteana, precum şi proiectul de alimentare cu apă a localităţii Poiana Mărului. Precizăm că, în conformitate cu rapoartele de evaluare, aportul valoric al participaţiei în natură cu terenurile menţionate este de circa 30.000 de euro. În schimbul aducerii terenurilor (în suprafaţă de 2,5 ha), Consiliul Local Zăvoi dobândeşte dreptul de proprietate de 7 la sută din valoarea totală a activelor societăţii ALSET ENERGY SRL, valoare calculată la finalizarea lucrărilor la sistemul hidroenergetic menţionat.

De asemenea, printre actele normative aprobate, se numără şi cel privind amenajarea trotuarelor şi spaţiilor din faţa instituţiilor şi autorităţilor publice, unităţilor de învăţământ, unităţilor de cult şi imobilelor în care funcţionează cabinetele medicale aflate pe raza comunei Zăvoi, toate aflate în mare suferinţă, precum şi cel referitor la stabilirea încărcăturii de animale pe hectar ce vor fi luate în calcul la aprobarea suprafeţelor de teren ce urmează a fi arendate deţinătorilor de animale. În acest sens, consilierii locali au hotărât ca pentru solicitările de închiriere de noi contracte de arendare de terenuri în vederea asigurării păşunatului pentru animalele pe care le deţin, suprafeţele aferente să se situeze, în principiu, la limita inferioară a densităţii de animale pe hectar. Aceasta, întrucât puţina suprafaţă de arendat care a mai rămas în 2011 nu prea mai reuşeşte să acopere necesarul de teren pentru tot mai numeroşii crescători de animale de pe raza comunei.

Gavrilă TUŞTEANU