Scrisoarea ministrului Sănătăţii, Cseke AttilaCătre

Primăria municipiului Caransebeş

Dl-ui Primar Ion Marcel Vela

Stimate Domnule Primar,

Una dintre priorităţile majore ale politicilor Guvernului de reformă a sistemului de sănătate este descentralizarea organizaţională şi decizională, şi debirocratizarea sistemului sanitar.

Descentralizarea reprezintă în acest moment, pentru România, una dintre soluţiile de eficientizare, dar şi de asigurare a transparenţei decizionale. În acelaşi timp, descentralizarea este principala metodă prin care deciziile referitoare la asistenţa medicală dintr-o comunitate sunt iniţiate mai aproape de membrii acesteia, asigurându-se în acest fel comunităţii un rol de modelare a furnizării serviciilor medicale, conform intereselor şi dorinţelor membrilor acesteia.

Un alt obiectiv urmărit prin descentralizare este facilitarea atragerii în sistem a fondurilor externe suplimentare, fiindcă autorităţile locale sunt instituţiile care pot susţine proiectele pentru atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii, creşterea calităţii serviciilor medicale, proiecte de care sistemul medical românesc are urgentă nevoie astăzi.

Consecvent principiilor enunţate mai sus, Ministerul Sănătăţii a susţinut şi a reuşit să promoveze un pachet normativ care conturează cadrul juridic necesar pentru descentralizarea a 373 de spitale publice dintr-un număr total de 435. Astfel, în Monitorul Oficial Nr. 384/10.06.2010 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă Nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, în Monitorul Oficial Nr. 385/10.06.2010 a fost publicată Hotărârea Guvernului Nr. 529/2010 pentru aprobarea Listei spitalelor pentru care se menţine sau se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti, iar în Monitorul Oficial Nr. 389/11.06.2010 a fost publicat Ordinul ministrului Sănătăţii Nr. 910/2010 privind aprobarea modelului protocolului de predare-primire între direcţiile de sănătate publică şi autorităţile publice locale.

Referitor la situaţia financiară actuală a spitalelor care vor fi transferate, fiind conştient de persistenţa unor arierate semnificative, în calitate de ministru al sănătăţii, am susţinut în Guvern necesitatea achitării acestor datorii, pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului de transfer către autorităţile locale. Ca urmare, art. V din OUG Nr. 48/2010 prevede că plata sumei de 673.903 mii lei, reprezentând obligaţiile unităţilor sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii către furnizorii de bunuri şi servicii, înregistrate peste termenul de scadenţă, la data de 31 martie 2010, se efectuează eşalonat, în ordine cronologică, de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii şi Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate (FNUAS). În acest moment, Executivul pregăteşte o Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea Legii Bugetului, prin care se vor aloca, în perioada imediat următoare, sumele necesare pentru plata acestor datorii.

În judeţul dumneavoastră, Consiliul Municipal Caransebeş nu a preluat încă Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş. În condiţiile în care nu s-a semnat protocolul de predare-primire, un număr de 36 de persoane angajate în Unitatea de Primiri Urgenţe, structurile de combatere a TBC, laboratoare de sănătate mintală, precum şi medici rezidenţi, ale căror salarii sunt asigurate de la bugetul Ministerului Sănătăţii, nu vor putea să-şi primească drepturile băneşti pe data de 15 august 2010, deşi există fondurile necesare pentru plata acestor salarii. Această situaţie a apărut ca urmare a modificării procedurilor de transfer al fondurilor salariale odată cu descentralizarea unităţilor spitaliceşti, astfel încât aceste plăţi pot să fie efectuate doar prin transfer de la Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin către spital.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, vă rugăm, stimate domnule Primar, să întreprindeţi cât mai urgent toate demersurile necesare pentru semnarea cu Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin a protocolului de predare-primire privitor la Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, astfel încât să fie evitată situaţia nedorită în care personalul medical menţionat mai sus să nu îşi primească drepturile salariale din cauza unor aspecte birocratice.

Cu deosebită stimă,

Ministrul Sănătăţii

Cseke Attila