Săracii milionari ai Caransebeşului


Aula „1 Decembrie 1918” a Primăriei a găzduit joi, 14 septembrie, Conferinţa de lansare a Proiectului „O şansă pentru comunităţile marginalizate din municipiul Caransebeş”, prin care un număr de 650 de persoane vor beneficia de o serie de servicii, suma totală a proiectului fiind de 24.120.320 de lei.

La eveniment au participat reprezentanţi ai administraţiei locale – primarul Felix Borcean, viceprimarul Marius Isac, city-managerul Andrei Ungur, secretarul Primăriei, Ana Bratu, şi Gabriela Bănăduc, manager de proiect –, precum şi ai partenerilor, respectiv Adrian Semenescu – Colegiul Naţional „Traian Doda”, Eugen Munteanu de la Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, Ludovic Mleziva, din partea Asociaţiei „Caritas”, şi Ema Budimir –Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare Caransebeş.

Lansăm astăzi un proiect de mare amploare, care valorează aproximativ 5 milioane de euro, ceea ce înseamnă cam jumătate din bugetul anual al Primăriei Caransebeş, un proiect care, în opinia mea, dovedeşte unitate în comunitatea noastră, pentru că avem aici reprezentanţi ai acestei comunităţi care au muncit umăr la umăr pentru realizarea sa, un proiect care se adresează comunităţii marginalizate din oraşul nostru. Amploarea de care vorbeam este dată de complexitatea sa deosebită, ea constând în faptul că include un număr foarte mare de persoane. Aş dori să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat, atâta vreme, în realizarea acestui proiect, şi cred că sunt conştienţi că, de fapt, greul abia acum începe, şi trebuie să mărturisesc că ne-a fost foarte greu şi să ajungem în acest proiect. Până acum, lucrurile au stat foarte bine, s-au derulat în ritmul pe care noi l-am dorit, dar complexitatea proiectului va ieşi în evidenţă în cei trei ani în care se va implementa, şi recunosc că am avut zile întregi în care ne-am adunat în această sală, am discutat, pe alocuri ne-am şi contrat, dar până la urmă am ajuns în acest punct”, a spus în deschiderea conferinţei primarul Felix Borcean.

Edilul a ţinut să precizeze că proiectul a fost demarat de reprezentanţii administraţiei trecute, de fostul primar Marcel Vela şi city-managerul Nicolae Borcean, el ţinând să amintească şi contribuţia Mărioarei Iova, directorul Liceului Tehnologic „Decebal”, care a pus la dispoziţie spaţii pentru desfăşurarea activităţilor After School, şi a lui Ion Gheorghe Ştefan, Serviciul Public de Întreţinere şi Reabilitare pe care îl conduce având un aport semnificativ la implementarea proiectului.

După prezentarea, de către Gabriela Bănăduc, a proiectului, au vorbit şi partenerii implicaţi. Astfel, Adrian Semenescu a spus că unitatea şcolară pe care o reprezintă, Colegiul Naţional „Traian Doda”, va participa cu resursa umană, respectiv cu cadrele didactice care, şi în acest caz, îşi vor face datoria aşa cum şi-o fac şi la şcoală, sperând, totodată, să obţină rezultate meritorii cu acest proiect.

Eugen Munteanu a declarat că proiectul este unul generos, impresionant chiar, iar oamenii angrenaţi în implementarea lui au dobândit o experienţă care va fi folositoare în cadrul unor acţiuni similare ce se vor derula în viitor. Totodată, medicul de Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş şi-a exprimat speranţa că şi persoanele vizate vor fi receptive, dând asigurări că atât el, cât şi personalul de la unitatea medicală se vor implica în buna derulare a proiectului.

Reprezentantul Asociaţiei „Caritas”, Ludovic Mleziva, a anunţat că, peste o săptămână, organizaţia va împlini 27 de ani de activitate, perioadă în care membrii ei au făcut muncă de pionierat în domeniul social, amintind Centrul de zi penru elevi cu probleme şi Masa pe roţi, în aceste demersuri fiind sprijiniţi din străinătate şi, în ultimul timp, de Consiliul Local Caransebeş.

Ema Budimir, de la OSPD Caransebeş, a menţionat că, deşi organizaţia nu are foarte mare experinţă în domeniu, se va achita de partea care îi revine din proiect, respectiv furnizarea de servicii sociale printr-un Centru de zi pentru 170 de copii.

Proiectul este unul ambiţios şi vizează reabilitarea, modernizarea şi extinderea locuinţelor din cartierul Balta Sărată, respectiv a barăcilor, precum şi a fostului Spital de psihiatrie şi a Blocului NATO, iar în ceea ce-i priveşte pe cetăţenii care locuiesc în respectivele imobile, persoane defavorizate, aceştia ar urma să beneficieze, printre altele, de măsuri de reintegrare socială şi condiţii de trai decente pentru acces la educaţie.

Proiectul urmăreşte să ajute acele persoane din cadrul comunităţilor marginalizate identificate ca fiind în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin elaborarea şi implementarea unor măsuri integrate.

Pentru a reduce numărul de comunităţi marginalizate trebuie în primul rând asigurată creşterea nivelului de trai – se arată în proiect. Prin urmare, măsurile integrate care au fost elaborate şi care vor fi implementate prin intermediul acestuia vor contribui la îndeplinirea acestui obiectiv. Pe de o parte, se va asigura creşterea ratei de şcolarizare şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor din zonele marginalizate identificate. Mai mult, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi vor fi oferite servicii socio-medicale şi de asistenţă juridică. În ceea ce-i priveşte pe adulţii din grupul-ţintă, aceştia vor beneficia de cursuri de iniţiere/calificare, de stagii de ucenicie, precum şi de plasarea unui procent semnificativ dintre aceştia în cadrul unor locuri de muncă identificate ulterior derulării cursurilor. În plus, vor fi oferite şi o serie de microgranturi care să îi ajute pe doritori să îşi demareze propria afacere, astfel putând fi create şi locuri de muncă. Un alt obiectiv important îl reprezintă realizarea şi derularea a minimum două campanii antidiscriminare pe an, care vor sprijini conturarea unei imagini favorabile incluziunii sociale a persoanelor care provin din rândul comunităţilor marginalizate, îndeosebi a celor de etnie romă.

Liderul de parteneriat în acest proiect cu un buget total de 24,8 milioane de lei, bani nerambursabili, este Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Caransebeş, căreia îi revin 16 milioane de lei, ceilalţi parteneri fiind Asociaţia „Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare” – care beneficiază de 5,2 milioane de lei, „Caritas” – Filiala Caransebeş – 1,9 milioane de lei, Colegiul Naţional „Traian Doda”, cu 944.116 lei, şi Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş – 555.792 de lei.

Grupul-ţintă al acestui proiect este reprezentat de 430 de adulţi şi 220 de copii, perimetrele marginalizate în care urmează să fie implementat fiind cartierul Balta Sărată şi zonele Tudor Vladimirescu – fostul Spital de psihiatrie şi Blocul NATO.

Din grupul-ţintă aferent măsurilor de ocupare cu vârsta de peste 16 ani, 430 de persoane vor beneficia de cursuri de formare profesională în diferite domenii, cursuri de competenţe antreprenoriale, precum şi de consiliere pentru integrare pe piaţa muncii, 50 de persoane vor fi încadrate în ucenicie, 258 în locuri de muncă subvenţionate, firmele urmând să primească o subvenţie lunară pentru fiecare persoană integrată în muncă, iar pentru 25 de persoane vor fi acordate microgranturi în vederea demarării de afaceri pe cont propriu.

Grupul-ţintă aferent măsurilor educaţionale şi sociale este format dintr-un număr de 220 de copii, dintre care 50 vor beneficia de servicii sociale furnizate de „Caritas”, în cadrul Centrului de zi, 170 vor beneficia de servicii educaţionale prin intermediul Programului „Şcoală după şcoală”, furnizate de Colegiul Naţional „Traian Doda”, şi de serviciile sociale oferite de Organizaţia pentru Strategii şi Programe de Dezvoltare.

Sonia BERGER