Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest, bilanţ şi perspective


La sfârşitul anului trecut, la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest din Timişoara a fost făcută o analiză a stadiului Regio-Programului Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, după primul an în care au fost semnate contracte de finanțare și în cel de-al doilea an de la demararea sa.

Astfel, s-a subliniat, Regiunea Vest beneficiază de o alocare financiară pentru Regio-POR 2014-2020 în sumă de 712,26 milioane de euro. Până în prezent, în regiunea noastră au fost depuse spre finanțare 621 de proiecte, având o valoare totală de 563,99 milioane de euro și o valoare a finanțării nerambursabile de 452,17 milioane de euro.

În decursul anului trecut au fost semnate contracte de finanțare pentru 106 proiecte, cu o valoare totală de 150,57 milioane de euro, din care 134,65 milioane reprezintă valoarea finanțării nerambursabile. Proiectele contractate vizează restaurarea și promovarea patrimoniului cultural, modernizarea infrastructurii de drumuri județene, reconversia terenurilor abandonate în spații verzi, modernizarea infrastructurii din stațiunile turistice, reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și finanțarea dezvoltării microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii din Regiunea Vest. De asemenea, încă 130 de proiecte sunt în curs de contractare, fiind transmise în acest sens la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Până în prezent, au fost deschise 28 de Apeluri de proiecte, în cadrul a 9 Axe prioritare.

În cadrul reuniniunii s-a mai subliniat faptul că în această perioadă se mai pot depune spre finanțare proiecte ce vizează:

  • Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale (Prioritatea de investiții 3.1.A – termen-limită pentru depunere: 28.02.2018);

  • Creșterea mobilității urbane și îmbunătățirea transportului urban (Prioritatea de investiții 3.2 – termen-limită pentru depunere: 20.03.2018);

  • Dezvoltarea infrastructurii de sănătate din Unitățile de primiri urgențe (Prioritatea de investiții 8.2. – termen-limită pentru depunere: 18.04.2018);

  • Dezvoltarea serviciilor sociale dedicate persoanelor cu dizabilități (Prioritatea de investiții 8.3.B – termen-limită pentru depunere: 20.01.2018) și copiilor (Prioritatea de investiții 8.3.C – termen-limită pentru depunere: 03.01.2018);

  • Îmbunătățirea infrastructurii educaționale universitare (Prioritatea de investiții 10.3. – termen-limită pentru depunere: 24.04.2018);

La începutul acestui an se vor deschide – pentru depunerea de proiecte – Apelurile ce vizează:

  • Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii prin investiții în incubatoare de afaceri (Prioritatea de investiții 2.1.B – perioadă pentru depunere: 05.02.2018 – 05.05.2018);

  • Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din creșe și grădinițe, din învățământul obligatoriu, clasele I-VIII, precum și din învățământul profesional și tehnic (Prioritățile de investiții 10.1 și 10.2 – perioadă pentru depunere: 04.01.2018 – 04.05.2018).

Bianca METEŞ