Proiecte care privesc viitorul localităţii


Voislova, după anul 1989 (VII)

Proiecte care privesc viitorul localităţii

Construirea unei creşe

Prin Hotărârea Nr. 67/2011, Consiliul Local al comunei Zăvoi a aprobat implementarea proiectului privind construirea unei creşe pentru 3 grupe de copii, în localitatea Voislova, în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, susţinut de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. În vederea construirii creşei, a fost alocată o suprafaţă de 1.500 mp din terenul situat în spatele Şcolii cu clasele I-IV Voislova, urmând ca suprafaţa respectivă să fie transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe durata de realizare a investiţiei, iar la finele lucrărilor, terenul să reintre în deplina proprietate a comunei Zăvoi.

Deşi, după anul 1990, s-a înregistrat în mod constant o scădere a numărului de nou-născuţi în satul Voislova, alegerea acestei localităţi ca destinaţie a viitoarei creşe a fost determinată de mai multe considerente, între care enumerăm: aşezarea satului la distanţe relativ mici faţă de localităţile Zăvoi, Valea Bistrei, Rusca Montană, Ruschiţa, Marga, Vama Marga şi Băuţar, lucru care permite părinţilor cu copii preşcolari din aceste localităţi să-i înscrie la creşă, economisind o parte din cheltuielile de transport, comparativ cu situaţia în care i-ar fi înscris la creşa din oraşul Oţelu Roşu; lipsa unei alte creşe pentru copii pe o rază de aproximativ 12 kilometri, în condiţiile în care în acest areal se găsesc 8 localităţi, cu o populaţie de peste 8.000 de locuitori; faptul că terenul pe care urmează a fi construită creşa este situat în apropierea DN 68 şi la mică distanţă de intersecţia acestuia cu DJ 684; existenţa reţelelor de energie electrică, apă curentă şi gaze naturale, în zona propusă pentru construirea creşei; existenţa unui personal calificat în zonă, care să poată fi angajat la viitoarea creşă.

Dezvoltarea unei zone pentru pensiuni şi case de vacanţă

Până în prezent, în localitatea Voislova nu există pensiuni sau case de vacanţă, deşi aşezarea beneficiază de un cadru natural de o deosebită frumuseţe. Pornind de la acest fapt, există posibilitatea de a dezvolta unităţi de cazare în zona denumită Sălişte. Acest sector, compus din fâneţe şi păşuni naturale, se întinde în partea dreaptă a DJ 684, pe direcţia de mers spre comuna Rusca Montană, înglobând circa 15-20 de hectare, într-o zonă ce dispune de următoarele facilităţi: acces la DJ 684; posibilitatea de racordare la utilităţile publice, în uma extinderii reţelelor actuale; acoperire cu semnal pentru telefonia mobilă; expunere vestică cu lumină solară circa 70% din zi; lipsa unor evenimente cu risc ridicat în zonă (alunecări de teren, inundaţii, cutremure).

Dezvoltarea unei zone de pensiuni şi case de vacanţă în localitatea Voislova va constitui totuşi un proiect de durată, la a cărui realizarea vor contribui în primul rând persoanele interesate să investească în activităţi turistice. Fără aceşti investitori, orice demers al autorităţilor administraţiei publice locale în această direcţie va rămâne doar la faza de proiect.

Mihuţ FIRUŢ