Problema securităţii la incendiu, clarificată de ISU „Semenic”


Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al județului Caraș-Severin au organizat recent o conferință de presă pentru clarificarea contextului în care sunt solicitate avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, şi a obligaţiilor ce revin tuturor factorilor implicaţi în acest proces.

Iniţiativa, la care au fost invitați reprezentanții autorităților publice locale, reprezentanți ai unor societăți comerciale, proiectanți şi verificatori de proiecte și reprezentanți ai mass-media, constituie încă un demers al instituției pentru a sublinia importanța obținerii avizelor şi autorizațiilor de securitate la incendiu.

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute teme de interes, cum ar fi cadrul legislativ european prin care se stabilesc cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, cu accent pe cerinţa „securitate la incendiu”; cadrul legislativ naţional privind calitatea în construcţii şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii; categoriile de construcţii şi amenajări pentru care trebuie obţinute avizul şi autorizaţia de securitate la incendiu; prezentarea modului de obţinere a avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu; obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu şi sancţiunile contravenţionale care se aplică pentru funcţionarea fără acest act de autoritate; obligaţiile proiectanţilor, verificatorilor de proiecte şi beneficiarilor/investitorilor, statuate atât în legislaţia specifică apărării împotriva incendiilor, cât şi în legislaţia specifică domeniului construcţii.

De asemenea, specialiștii din cadrul Compartimentului Avizare-Autorizare au prezentat obligațiile factorilor implicați în asigurarea cerinței de securitate, potrivit responsabilităților stabilite prin lege: investitori, proprietari, administratori, utilizatori, executanți, proiectanți, verificatori de proiecte atestați, experți tehnici atestați etc., şi au fost menționate cele mai uzuale categorii de obiective pentru care este necesară solicitarea avizului înainte de începerea lucrărilor, iar la finalizare este obligatorie solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, precum și obiectivele la care se impune direct autorizarea pe linia securităţii la incendiu, ne-a informat slt. Elena Tarla, purtător de cuvânt al ISU „Semenic” Caraş-Severin.

În ceea ce privește solicitarea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu, s-a reamintit faptul că, în conformitate cu art. 30 din Legea Nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz;

(2) Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei;

(3) Avizele şi autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de Inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu.

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt aprobate prin HGR Nr. 571/2016.

În conformitate cu Legea Nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului Nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea Nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, s-a subliniat faptul că termenul de amnistie dat de Guvern pentru intrarea în legalitate a expirat. Beneficiarii care au depus până la data de 30 septembrie a.c. documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanțare sunt exceptați de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depășește data de 31 decembrie 2017.

„Unitatea noastră nu colaborează, nu susține și nu promovează persoane care au lucrat în instituţia noastră și care, în prezent, întocmesc în numele proiectanţilor sau care participă la întocmirea documentaţiilor tehnice necesare. De asemenea, foarte important de reținut este faptul că specialiștii Inspectoratului nostru asigură, gratuit, asistență tehnică de specialitate pe linia autorizării la incendiu. În plus, pentru emiterea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu, nu percepem niciun fel de taxe” a mai spus slt. Elena Tarla.

Bogdan NAUM