Pregătiri pentru iarnă în luna lui Cuptor


Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, în colaborare cu Direcţia Silvică şi Garda Forestieră, a organizat recent o întâlnire la care au participat primarii localităţilor din judeţ, pentru a le prezenta procedura de urmat, de către persoanele fizice și unităţile de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, în vederea facilitării accesului la material lemnos pentru încălzirea locuinţelor, în sezonul rece 2017-2018.

Intrată în vigoare în data de 21 iulie a.c., Legea Nr. 175 din 2017, noul Cod Silvic, prevede o serie de măsuri prin care se va asigura cu prioritate lemn de foc pentru populație. Dacă până la adoptarea actului normativ menţionat lemnul de foc se comercializa pe picior către agenții economici, care îl revindeau populației, potrivit noilor prevederi, materialul lemnos va fi atribuit prin vânzare directă cetăţenilor, care nu au însă dreptul de a-l revinde, caz în care va fi confiscat, fiind considerat de proveniență ilegală, se arată într-un comunicat al Biroului de presă al Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin.

Proveniența lemnului va fi din fondul forestier proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. Cetățenii vor depune solicitările în scris, la unitățile administrativ-teritoriale, care le centralizează și transmit necesarul de lemn către Ocolul silvic de stat sau Ocolul silvic de regim, după caz. Termenul până la care se pot depune cereri în acest an este sfârşitul lunii august.

Prefectul judeţului Caraş-Severin a solicitat reprezentanţilor autorităţilor publice locale prezenţi la şedinţă să informeze potențialii beneficiari despre procedura pe care trebuie să o urmeze în vederea achiziţionării de lemn de foc, pentru a evita ca populaţia să fie afectată de lipsa acestuia pe perioada sezonului rece.

Bianca METEŞ