Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, la 14 ani de la instalarea sa ca Episcop al CaransebeșuluiEste cunoscută tuturor prodigioasa activitate a Preasfințitului Părinte Episcop Lucian desfășurată deopotrivă în orașul de reședință al Episcopiei, precum și în întreg Banatul de Munte, atât pe plan bisericesc, edilitar, cultural, cât și pe plan social, patriotic, cetățenesc și educativ.
Faptul că Biserica Ortodoxă Română se implică, conform misiunii sale în lume, în activitatea bisericească și social-culturală a credincioșilor, o dovedește, printre altele, și proclamarea anului 2020 ca „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor”.
În acest context, Preasfințitul Părinte Lucian s-a implicat și se implică cu multă dăruire, inițiind, coordonând și supraveghind desfășurarea unui adevărat program de acțiune cu caracter bisericesc, cetățenesc și social, concretizat în multiple forme de educație a tineretului ortodox.
De fapt, pentru Preasfințitul Părinte Episcop Lucian educația tinerilor constituie o realitate de-a dreptul vitală privind viitorul Bisericii, motiv pentru care o abordează cu maximă responsabilitate, ca pe o datorie sfântă, ca pe o poruncă lăsată de Mântuitorul Hristos și de Sfinții Apostoli, înscriindu-se în însăși misiunea învățătorească a Bisericii.
Desigur, spațiul ne limitează expunerea, dar, chiar și numai printr-o simplă trecere în revistă a multiplelor forme de exercitare a educației acordată tinerilor ortodocși din eparhie, ne putem face o imagine a importanței cu care Biserica înțelege să-și împlinească misiunea ei în lume.
Astfel, în Eparhia Caransebeșului funcționează 18 Centre de tineret, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, centre care dezvoltă programe educative, culturale și artistice cu caracter duhovnicesc, organizând parteneriate cu diverse instituții: Centrul de tineret „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Moniom-Reșița, Centrul de tineret „Mesagerii Unității” Reșița, Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Anina-Steierdorf, Centrul de tineret „Sf. M. Mc. Ecaterina” Oravița Română, Centrul de tineret „Adormirea Maicii Domnului” Oravița Montană, Centrul de tineret „Timotheos” Bozovici, Centrul de tineret „Berzovis” Berzovia, Centrul de tineret „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Teregova, Centrul de tineret „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” Oțelu Roșu, Centrul de tineret din cadrul Așezământului social „Sfântul Ierarh Nicolae” Mehadia, Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian” Caransebeș, Centrul de zi pentru copii „Sfântul Apostol Andrei” al parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” Caransebeș și Complexul de Servicii Sociale „Sfântul Vasile cel Mare” (compus din trei compartimente).
Vom evidenția în cele ce urmează câteva aspecte din activitatea și programele desfășurate în Centrele de tineret din cuprinsul eparhiei.
„Centrul de zi pentru copiii școlari” este un compartiment al Complexului Social „Sfântul Vasile cel Mare” ce desfășoară activități de tip after-school, unde, pe lângă asistenţa la efectuarea temelor, sunt organizate diferite alte activităţi (momente festive, excursii la aşezămintele monahale din cuprinsul eparhiei).
„Centrul de Igienă pentru Mamă şi Copil”, din cadrul aceluiași Complex de Servicii Sociale al Episcopiei, are ca scop major prevenirea abandonării, neglijării şi abuzului asupra copiilor. De serviciile acestuia se bucură mamele și copiii cu diverse probleme sociale. Centrul desfăşoară o strânsă colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu Spitalul Municipal din Caransebeş, precum şi cu Poliţia Municipiului Caransebeş. Pe perioada găzduirii în Centrul maternal, cuplului mamă-copil i se asigură hrana, menţinerea stării de sănătate, beneficiind de servicii de educaţie şi consiliere, servicii pentru dobândirea deprinderilor de viaţă independente, servicii post-rezidenţiale, de integrare profesională, precum şi de petrecere a timpului liber.
Cel de al treilea compartiment – „Centrul de Incluziune Socială” – cuprinde o creșă unde sunt găzduiți copiii proveniți din familii monoparentale cu părinți plecați în străinătate. Fiind un serviciu de interes local, organizat în sistem public, acesta are misiunea de a oferi pe timpul zilei servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă ante-preșcolară.
Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian” are ca obiectiv principal promovarea dreptului copilului de a creşte în mediul său familial, asigurându-i pe timpul zilei îngrijire, hrană, educaţie, consiliere şi orientare şcolară şi profesională, recreere – socializare, educaţie pentru sănătate şi sprijinirea familiei, îndrumare și consiliere în exercitarea responsabilităţilor parentale, prevenirea abandonului familial şi şcolar. Beneficiarii direcţi ai Centrului sunt copiii şcolari, clasele 0-IV, din municipiul Caransebeş, care provin din familii cu probleme sociale, din familii monoparentale, sau copiii ai căror părinţi, din cauza obligaţiilor de serviciu, nu-i pot supraveghea după finalizarea orelor de curs. Capacitatea Centrului de zi este de 50 locuri.
Centrul de zi pentru copii „Sfântul Apostol Andrei” al parohiei „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeş cuprinde o şcoală duminicală pentru o grupă de 25 de copii. Aceştia au institutori şi supraveghetori voluntari, credincioşi ai parohiei. În timp, se vor dezvolta ateliere vocaţionale pentru copiii parohiei.
Investiția în formarea copiilor și a tinerilor a fost dintotdeauna o prioritate a Bisericii noastre, dat fiind rolul esențial pe care preoții, cu ajutorul comunităților parohiale, l-au avut de-a lungul timpului în sprijinirea elevilor fără posibilități spre a urma și finaliza pregătirea școlară. Astfel, în fiecare parohie, cu binecuvântarea ierarhului, au loc acțiuni ce vin în întâmpinarea nevoilor acestor copii. Prin aceste inițiative, Biserica sprijină educația, prevenind abandonul școlar, elevii primind ghiozdane echipate cu cele necesare începutului noului an școlar.
În diferite momente din an, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian cercetează copiii și mamele din așezămintele sociale din episcopie, oferind cadouri – îmbrăcăminte, încălțăminte și bani. Tot la inițiativa Preasfinției Sale au loc acțiuni caritabile, cum ar fi organizarea de spectacole în scopul colectării de fonduri pentru cazuri sociale deosebite.
În acest an omagial, sub îndrumarea și cu binecuvântarea chiriarhului nostru, Departamentul misionar și activități cu tineretul al Episcopiei Caransebeșului organizează două tipuri de tabere educaționale în Episcopia Caransebeșului. Este vorba de „Tabăra din Inima Satului” – program care se adresează comunităților rurale și de „Tabăra din Inima Familiei” – adresat comunităților urbane. Ambele programe se adresează copiilor și tinerilor, pe de o parte, dar și familiei, în ansamblu, pe de altă parte, pentru că ele își propun derularea unor activități educaționale, cultural-artistice, catehetice și de divertisment, destinate atât copiilor, cât și părinților.
Evidențiind preocuparea chiriarhului nostru față de situația copiilor și părinților din Episcopia Caransebeșului, arătăm preocuparea continuă a Bisericii față de categoriile cele mai defavorizate și marginalizate ale societății, într-o lume tot mai secularizată și egoistă.
Nu am avut pretenția, și nici intenția de a face un bilanț al activității desfășurate pe plan misionar-educativ și filantropic în Eparhia Caransebeșului, ci de a evidenția dinamismul pilduitor al acesteia în cei 14 ani de când Preasfințitul Părinte Lucian se află la cârma sa.
Pr. Romulus FRÎNCU