Peste 10 milioane pentru spitalul caransebeşean


În cursul primului trimestru al acestui an, Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin a contractat cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, din bugetul alocat pentru 2017, suma de aproape 22.000.000 de lei, bugetul posibil de contractat pentru celelalte trimestre  ale anului fiind de puțin peste 53.000.000 de lei.

Banii vor merge către unitățile spitalicești cu paturi din județ, fiind vizate aici spitalele din Reșița, Caransebeș, Oțelu Roșu, Oravița și Moldova Nouă.

Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș i-a fost alocată suma de10.611.550 de lei, din care 9.722.671 de lei  pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă, pentru un număr de 7.037 de cazuri estimate a fi internate pentru afecţiunile acute, a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG), 708.879 de lei pentru un număr de 108 cazuri estimate a fi internate pe secţiile şi compartimentele de cronici, şi 180.000 de lei  pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi. (B. Meteş)