Pensionarii, 19 serii pentru tratament balnear


În cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii au prezentat o informare privind modul de repartizare şi de acordare a biletelor de tratament în anul 2018, pentru pensionarii şi celelalte categorii de beneficiari din Caraş-Severin.

Casa Naţională de Pensii Publice stabileşte numărul de locuri de tratament balnear ce poate fi pus la dispoziţia beneficiarilor, în limita fondurilor aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, şi repartizează numărul de locuri de tratament balnear în anul curent Caselor teritoriale de pensii, proporţional cu numărul total al beneficiarilor, şi transmite acestora repartiţia locurilor în vederea eliberării biletelor către beneficiari.

În unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice este asigurat pentru anul 2018 un număr de maximum 59.527 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, la care se adaugă numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alţi operatori economici interesaţi, care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcţie de preţurile ofertate pe bilet. Potrivit seriilor stabilite, prima zi de intrare a seriei I a fost data de 20 februarie a.c., iar ultima serie se încheie la data de 30 noiembrie.

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii, sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin, au fost înregistrate până la această dată un număr de 2.528 de cereri. Pentru seriile I-VIII au fost alocate un număr de 222 de bilete, fiind vândute 186 dintre acestea. La nivelul anului 2017, se mai arată în respectiva informare, au fost eliberate un număr de 2.527 de bilete.

Instituţia înregistrează cererile de acordare a biletelor de tratament direct în aplicaţia informatică SPA, aplicaţie care s-a utilizat şi pentru actualizarea eventualelor modificări care au apărut la eliberarea biletelor, precum şi la repartizarea biletelor de tratament balnear către beneficiari.

Cererile se completează numai pe formularul aprobat, însoţite de actele justificative medicale, cuponul de pensie şi/sau hotărârea de aplicare a unor legi speciale, urmând a se depune la sediul Casei din Reşiţa, str. Traian Lalescu, nr. 27, fie personal, fie prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul, prin cerere solicitantul putând opta pentru cel mult trei staţiuni. Biletele nevândute pot fi valorificate până în momentul începerii sejurului. Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear de 12 zile.

Biletele de tratament balnear se acordă în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare, în funcţie de stabilirea unui punctaj, ţinându-se cont de următoarele criterii specifice: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; categoria de pensie a beneficiarului; cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

Biletul repartizat poate fi eliberat următorului solicitant, în funcţie de punctajul obţinut şi de opţiunea acestuia, sau altui solicitant fără punctaj, biletul fiind considerat disponibil cu 7 zile înainte de începerea seriei.

Mădălina DOMAN