Măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului estival


Inspecţia judeţeană de prevenire, Serviciul prevenirea incendiilor, recomandă cetăţenilor ca pe perioada sezonului estival să respecte următoarele măsuri:

 • supravegheaţi zonele afectate de uscăciune avansată;
 • asiguraţi protejarea faţă de efectul direct al razelor solare a recipienţilor,

rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră (copertine, şoproane deschise etc.) sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă rece;

 • colectaţi şi îndepărtaţi obiectele optice (cioburi de sticlă etc.) care pot deveni

şi acţiona în unele condiţii drept concentratori de raze solare;

 • luaţi măsuri să asiguraţi, până la finalizarea lucrărilor cu foc deschis, cu

personal de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

 • izolaţi zona de lucru cu foc faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi

agricole vecine, instalaţii, fond forestier;

 • efectuaţi lucrările cu foc deschis în condiţii meteorologice fără vânt;
 • asiguraţi mijloacele şi materialele pentru stingerea eventualelor incendii;
 • stingeţi total focul înainte de părăsirea locului arderii;
 • nu acoperiţi cu pământ focarele;
 • desfăşuraţi arderile numai pe timp de zi.

Turiştii care îşi petrec sfârşitul de săptămână la iarbă verde trebuie să respecte, şi ei, câteva reguli specifice, astfel:

 • amplasarea locului de campare lângă un curs de apă, evitând aşezarea acestuia în

apropierea pădurilor sau a lanurilor de cereale;

 • prevederea grătarelor cu hote care să capteze scânteile ce ar putea aprinde fondul

forestier;

 • parcarea maşinilor în locuri special amenajate, fiind contraindicat accesul cu

acestea pe drumurile forestiere în scopuri turistice;

 • nu spargeţi recipienţi din sticlă care pot avea efect de lentilă, aprinzând

materialele combustibile;

 • la oprirea utilizării focului pentru grătare, focuri de tabără etc., stingeţi jarul şi

evacuaţi cenuşa într-un loc special amenajat, fiind interzis transportul jarului aprins până la locul de evacuare a cenuşii.

Locul stabilit pentru lucrul cu foc deschis va fi pregătit astfel încât să fie exclusă posibilitatea generării de incendii sau explozii, fie la începerea, fie pe parcursul lucrului cu foc.

Să nu uităm că în lunile de vară, care sunt caracterizate de călduri mari, zonele înverzite de la periferia localităţilor sunt asaltate de turişti, îndeosebi în sfârşitul de săptămână, astfel că lucrul cu foc deschis utilizat pentru grătare, focuri de tabără etc. va fi pregătit astfel încât să fie exclusă posibilitatea generării de incendii sau explozii, fie la începerea, fie pe parcursul desfăşurării acestor activităţi.

Facem un apel către cetăţeni de a efectua toate lucrările cu foc deschis cu luarea, anterior desfăşurării acestor activităţi, a tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în scopul evitării producerii de pagube financiare, materiale sau umane.

Vă reamintim că, în cazul producerii de incendii puteţi să apelaţi Numărul unic de urgenţă 112 sau să apelaţi Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă de pe raza localităţii dumneavoastră.

Plt.- maj. Laurenţiu BUŞE,

ŞEF SERVICIU PREVENIREA INCENDIILOR