La Spitalul Municipal Caransebes se aplica deja coplata


Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenţă din Caransebeş aplică, de câteva zile, sistemul coplăţii pentru fiecare pacient care urmează să fie externat. Astfel, fiecare pacient cu domiciliul înmunicipiu va plăti 5 lei la externare, în timp ce pacienţii care nu sunt din această localitate trebuie să achite la casierie suma de 10 lei, pentru careva primi o chitanţă.De menţionat că două treimi dintre cei care vin la Spitalul municipal sunt persoane care locuiesc în zonele limitrofe Caransebeşului.

Indiscutabil, orice venit suplimentar este un bun câştigat pentru spital şi pentru întreţinerea şi buna sa funcţionare. Având în vedere categoriile scutite de coplată, care sunt multe şi care ocupă o bună parte din pacienţii care se adresează spitalului nostru, sumele obţinute vor fi relativ reduse ca şi importanţă în economia reală aspitalului“, ne-a spus Norea Radu, managerul unităţii medicale.

Conform contractului încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, dinSpitalulMunicipal de Urgenţă dinCaransebeşsunt externaţi lunar aproximativ 1.000 de pacienţi.

Bogdan NAUM