De ce nu respectă Legea administraţiei locale PSD-iştii din Oţelu Roşu?


primaria otelu rosuLuca Mălăescu, primarul PSD-ist din Oţelu Roşu, a convocat, prin Dispoziţia 176 din 28 iulie 2016, pentru data de 4 august, o şedinţă ordinară a Consiliului Local. Nu ştim de ce noi, consilierii PNL, am primit doar azi, 3 august, Dispoziţia respectivă. Am primit doar Convocarea cu Ordinea de zi a şedinţei. Nu am primit proiectele de hotărâre, nu am primit rapoartele Comisiilor, rapoartele Compartimentelor de specialitate din Primărie.

În situaţia actuală, când PSD are majoritate în Consiliul Local (nu discutăm acum prin ce metode a fost obţinută această majoriate), de ce nu informează corect şi legal pe toţi consilierii locali aleşi de către cetăţeni?

Legea 215 din 2001 privind administraţia publică locală prevede:

ART. 39

(1) Consiliul Local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(3) Convocarea Consiliului Local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.”

Convocarea cu 5 zile înainte de şedinţă nu înseamnă că primarul dă o Dispoziţie şi o comunică apoi consilierilor cu o zi înainte de şedinţă!!!

Aceeaşi Lege 215/2001 prevede:

ART. 44

(1) Proiectele de hotărâri înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul Compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul Comisiei de specialitate a Consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4).”

Aceste rapoarte nu le avem la dispoziţie nici măcar cu o zi înainte de şedinţa de mâine!!! Doar azi s-au convocat Comisiile de specialitate ale Consiliului.

Noi, consilierii PNL, vom participa la şedinta Consiliului Local şi vom vota proiectele ce au drept scop rezolvarea problemelor cetăţenilor.

Dar solicităm ferm RESPECTAREA LEGII la convocarea şedinţelor de Consiliu, la prezentarea proiectelor de hotărâri şi la votarea acestora.

Nerespectarea Legii poate duce până la declararea ca „nelegale” a Hotărârilor adoptate cu încălcarea procedurilor legale!!!

Grupul de consilieri PNL din Consiliul Local al Oraşului Oţelu Roşu