,,La obârşie, la izvor” şi ,,Dor de cântec”, la Vârşeţ


Cei trei solişti vocali, realizatorii celor două emisiuni, precum şi preşedintele Asociaţiei, Ioan Tudoran

Sunt două emisiuni de folclor autentic, realizate în Banatul Sârbesc, la Radio TV ,,Victoria” din Vârşeţ, la care, în 6 octombrie, au participat Daniela Văcărescu şi subsemnatul – din Caransebeş, precum şi prof. Ica Pop, din Hunedoara. Realizatorii acestor emisiuni au fost, la TV, prof. Ioan Gheorghe Oltean (La obârşie, la izvor), iar la radio – prof. Mircea Cârţişorean, ajutat de Octavian Tudoran, la pupitrul tehnic (Dor de cântec).

În discuţiile purtate cu Ioan Tudoran, preşedintele Asociaţiei de muzică şi cultură ,,Victoria”, acesta ne-a povestit câte ceva din activitatea Asociaţiei, pe care au înfiinţat-o în anul 2005 câţiva iubitori de muzică românească, având ca scop schimbul de informaţii între aparţinătorii minorităţii române din Banatul Sârbesc, care n-au avut posibilitatea de a se informa în limba maternă. Radio Victoria, cu program cultural-artistic-informativ, emite 24 de ore pe zi. Grupul-ţintă îl reprezintă cetăţenii de naţionalitate română din Serbia, de o atenţie deosebită bucurându-se tinerii de origine română de aici. Accentul se pune pe păstrarea culturii, muzicii româneşti şi oferirea de informaţii în limba română, obiective ale aparţinătorilor minorităţii româneşti din Banatul de Sud – Serbia. Este conectat cu Staţia de radio internet ,,Banat-Link” din Timişoara, care emite un program muzical şi, deopotrivă, cultural, pentru studenţii de origine română care provin din Serbia. În anumite segmente ale programului, Radioul va avea o parte a emisiunii dedicată legăturii între studenţii din Timişoara şi rudele lor care au rămas acasă. Emisiunile vor fi realizate cu diferiţi oaspeţi de origine română din sfera culturii, muzicii – cum am fost noi –, dar şi problemelor sociale. Ne mai informează domnul preşedinte Ioan Tudoran, că vor prezenta ascultătorilor istoricul, activităţile, dar şi problemele care frământă neamul românesc din Banatul de Sud, cu scopul de a influenţa ascultătorii în vederea păstrării identităţii noastre naţionale.

În cadrul Asociaţiei de muzică şi cultură ,,Victoria”, există mai multe activităţi care sprijină dezvoltarea culturii şi muzicii româneşti în cadrul minorităţilor naţionale române din Banatul de Sud, din Voivodina. Pentru realizarea scopurilor Asociaţiei ,,Victoria” în dezvoltarea culturii, muzicii şi informaţiilor pentru minorităţile române, de o importanţă majoră este colaborarea cu Comunitatea Românilor din Serbia, autorităţile de stat din România, respectiv Ministerul Afacerilor Externe, D.R.R.P., Guvernul României, Ministerele Culturii, Cultelor, al Educaţiei, dar şi cu alte instituţii din ţară. Toate acestea rămân un imperativ al Asociaţiei ,,Victoria”, în vederea atingerii scopului, respectiv ca, în această perioadă de tranziţie a statului de reşedinţă, să ajute la refacerea conştiinţei de neam şi a spiritualităţii româneşti.

Aici l-am întâlnit şi pe juristul Remus Borza, din Deva, care tocmai discuta cu preşedintele Ioan Tudoran constituirea unui punct de lucru în ,,Ţinutul Sargeţia”, în parteneriat cu Asociaţia ,,Victoria”, şi, de asemenea, unul în zona Făgetului, cu Asociaţia culturală ,,Făgeţeana”, al cărei preşedinte de asemenea a fost aici, unde s-au discutat aspecte ale dezvoltării, colaborării dintre românii din Serbia şi românii din Banat, precum şi despre implicarea lor în proiecte europene care să ducă la o mai bună cunoaştere a tradiţiilor, a vieţii culturale ale celor două părţi şi, bineînţeles, la promovarea folclorului, a tot ceea ce înseamnă spiritualitate românească.

P.S. Deplasarea noastră s-a făcut, ca de obicei, cu ajutorul lui Petru Vela, de la Casa de Cultură ,,George Suru” din Caransebeş, căruia îi mulţumim pe această cale.

Ştefan ISAC