I N F O R M A R E


Această informare este efectuată de COMUNA BĂUŢAR, localitatea Băuţar, Str. Principală, nr. 55, jud. Caraş-Severin, tel. 0255-521602, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT Aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de „Canalizare şi staţie de epurare în satele Bucova, Băuţar şi Cornişoru, comuna Băuţar, judeţul Caraş-Severin”, amplasate în comuna Băuţar, jud. Caraş-Severin.
Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al acestei investiţii se vor produce următoarele:
– reţea de canalizare prin presiune pe o lungime de 46.957 m;
– staţie de epurare pentru 2200 L.E. şi Quzi max. = 370 m3/zi;
– racorduri individuale cu robinet de concesie pentru 968 de parcele pe o lungime de 16.456 m;
– racorduri echipate cu pompe submersibile pentru 400 de parcele.
Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta ape uzate menajere. Acestea se vor evacua în râul Bistra, după ce au fost epurate în staţia de epurare propusă a se realiza prin proiect.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor Nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dl. Răduţă Romeo-Silviu, tel. 0255-521602, după data de 11.11.2020.